Mina studier

Arbete med spänning AMS, Isolerhandskmetoden

Metoden arbete med eller nära spänning används när det inte går att undvika arbete på eller nära spänningssatta delar. Genom att använda isolerade handskar, isolerade verktyg och isolerande plast enligt en beprövad metod kan arbetet ändå genomföras på ett säkert sätt.

Längd

2 dagar

Ort

Luleå, Umeå, Skellefteå, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Jönköping, Malmö, Helsingborg, Halmstad, Göteborg

Pris

8 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Det är mycket viktigt att den som är Elsäkerhetsledare gör en elsäkerhetsplanering och en riskbedömning vid alla arbeten. Utifrån planeringen väljs lämplig arbetsmetod för arbetet.  

Att vara utbildad i arbete med spänning innebär inte att man vanligtvis ska arbeta på spänningsförande delar. Man väljer givetvis alltid i första hand metoden Arbete utan spänning. Men om man ändå måste arbeta nära eller på spänningssatta delar ska man välja en säker metod.
Många företag väljer denna utbildning som en fördjupad säkerhetsutbildning för elektriker.
Arbetsmetoden som vi lär ut är Isolerhandskmetoden i kopplingsutrustning och praktiska övningar på varierande övningsmoduler ingår alltid i utbildningen.

Utbildningen innehåller:

ELSÄK-FS 2006:1
SS-EN 50110-1, Skötsel av elektriska anläggningar
Elrisker, strömgenomgång och ljusbågar
Riskanalys
Val av arbetsmetod, var går gränsen till arbete med spänning
Verktyg och hjälpmedel
Praktiska övningar på varierande kopplingsutrustningLämpliga förkunskaper är att man gått en elsäkerhetsutbildning baserad på SS-EN 50110-1 eller ESA inom ca. 2 år innan man genomför utbildningen i arbete med spänning
Beskrivning
Det är mycket viktigt att den som är Elsäkerhetsledare gör en elsäkerhetsplanering och en riskbedömning vid alla arbeten. Utifrån planeringen väljs lämplig arbetsmetod för arbetet.  

Att vara utbildad i arbete med spänning innebär inte att man vanligtvis ska arbeta på spänningsförande delar. Man väljer givetvis alltid i första hand metoden Arbete utan spänning. Men om man ändå måste arbeta nära eller på spänningssatta delar ska man välja en säker metod.
Många företag väljer denna utbildning som en fördjupad säkerhetsutbildning för elektriker.
Arbetsmetoden som vi lär ut är Isolerhandskmetoden i kopplingsutrustning och praktiska övningar på varierande övningsmoduler ingår alltid i utbildningen.

Utbildningen innehåller:

ELSÄK-FS 2006:1
SS-EN 50110-1, Skötsel av elektriska anläggningar
Elrisker, strömgenomgång och ljusbågar
Riskanalys
Val av arbetsmetod, var går gränsen till arbete med spänning
Verktyg och hjälpmedel
Praktiska övningar på varierande kopplingsutrustning


Förkunskaper

Lämpliga förkunskaper är att man gått en elsäkerhetsutbildning baserad på SS-EN 50110-1 eller ESA inom ca. 2 år innan man genomför utbildningen i arbete med spänning
Luleå
17 - 18 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
19 - 20 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skellefteå
21 - 22 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
24 - 25 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
26 - 27 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kalmar
31 oktober - 01 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
02 - 03 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
03 - 04 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
07 - 08 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Halmstad
09 - 10 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
11 - 12 november, 08:00 - 16:00
Få platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50