Information om Corona-viruset

Mina studier

Arbete med spänning AMS, Isolerhandskmetoden

Metoden arbete med eller nära spänning används när det inte går att undvika arbete på eller nära spänningssatta delar. Genom att använda isolerade handskar, isolerade verktyg och isolerande plast enligt en beprövad metod kan arbetet ändå genomföras på ett säkert sätt.

Längd

2 dagar

Ort

Falkenberg, Falun, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Skövde, Stockholm Farsta, Sundsvall, Trollhättan, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Västerås, Örebro

Pris

8 500 SEK exkl moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
FAQ
Det är mycket viktigt att den som är Elsäkerhetsledare gör en elsäkerhetsplanering och en riskbedömning vid alla arbeten. Utifrån planeringen väljs lämplig arbetsmetod för arbetet.  

Att vara utbildad i arbete med spänning innebär inte att man vanligtvis ska arbeta på spänningsförande delar. Man väljer givetvis alltid i första hand metoden Arbete utan spänning. Men om man ändå måste arbeta nära eller på spänningssatta delar ska man välja en säker metod.
Många företag väljer denna utbildning som en fördjupad säkerhetsutbildning för elektriker.
Arbetsmetoden som vi lär ut är Isolerhandskmetoden i kopplingsutrustning och praktiska övningar på varierande övningsmoduler ingår alltid i utbildningen.

Utbildningen innehåller:

ELSÄK-FS 2006:1
SS-EN 50110-1, Skötsel av elektriska anläggningar
Elrisker, strömgenomgång och ljusbågar
Riskanalys
Val av arbetsmetod, var går gränsen till arbete med spänning
Verktyg och hjälpmedel
Praktiska övningar på varierande kopplingsutrustningLämpliga förkunskaper är att man gått en elsäkerhetsutbildning baserad på SS-EN 50110-1 eller ESA inom ca. 2 år innan man genomför utbildningen i arbete med spänning
Definitionen av arbete med spänning är enligt SS-EN 50110-1 ”Arbetsmetod vid vilket en arbetare medvetet kommer i beröring med spänningsförande delar eller kommer inom riskområdet med
kroppsdel eller med verktyg, utrustning eller anordning.” Standarden anger endast minimimått, vilket för lågspänning är ”ingen kontakt”. Därför är det viktigt att den elarbetsansvarige själv kan göra en riskanalys och utifrån den bestämma säkerhetsavstånd samt när metoden skall användas. Det avstånd som avgör när man skall välja arbetsmetod med- eller nära
spänning beror i allra högsta grad på anläggningen. Arbete på manöverkretsar
kräver helt andra avstånd än arbete nära kraftmatningar.
Säkert arbete handlar om att vara medveten om vilka risker som finns samt att använda rätt materiel på rätt sätt. Metoden för arbete med spänning i kopplingsutrustning handlar om att skydda sig med hjälp av isolerade handskar och isolerplast samt att använda rätt verktyg.
Beskrivning
Det är mycket viktigt att den som är Elsäkerhetsledare gör en elsäkerhetsplanering och en riskbedömning vid alla arbeten. Utifrån planeringen väljs lämplig arbetsmetod för arbetet.  

Att vara utbildad i arbete med spänning innebär inte att man vanligtvis ska arbeta på spänningsförande delar. Man väljer givetvis alltid i första hand metoden Arbete utan spänning. Men om man ändå måste arbeta nära eller på spänningssatta delar ska man välja en säker metod.
Många företag väljer denna utbildning som en fördjupad säkerhetsutbildning för elektriker.
Arbetsmetoden som vi lär ut är Isolerhandskmetoden i kopplingsutrustning och praktiska övningar på varierande övningsmoduler ingår alltid i utbildningen.

Utbildningen innehåller:

ELSÄK-FS 2006:1
SS-EN 50110-1, Skötsel av elektriska anläggningar
Elrisker, strömgenomgång och ljusbågar
Riskanalys
Val av arbetsmetod, var går gränsen till arbete med spänning
Verktyg och hjälpmedel
Praktiska övningar på varierande kopplingsutrustning


Förkunskaper

Lämpliga förkunskaper är att man gått en elsäkerhetsutbildning baserad på SS-EN 50110-1 eller ESA inom ca. 2 år innan man genomför utbildningen i arbete med spänning
FAQ
Definitionen av arbete med spänning är enligt SS-EN 50110-1 ”Arbetsmetod vid vilket en arbetare medvetet kommer i beröring med spänningsförande delar eller kommer inom riskområdet med
kroppsdel eller med verktyg, utrustning eller anordning.” Standarden anger endast minimimått, vilket för lågspänning är ”ingen kontakt”. Därför är det viktigt att den elarbetsansvarige själv kan göra en riskanalys och utifrån den bestämma säkerhetsavstånd samt när metoden skall användas. Det avstånd som avgör när man skall välja arbetsmetod med- eller nära
spänning beror i allra högsta grad på anläggningen. Arbete på manöverkretsar
kräver helt andra avstånd än arbete nära kraftmatningar.
Säkert arbete handlar om att vara medveten om vilka risker som finns samt att använda rätt materiel på rätt sätt. Metoden för arbete med spänning i kopplingsutrustning handlar om att skydda sig med hjälp av isolerade handskar och isolerplast samt att använda rätt verktyg.
Falkenberg
16 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
16 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
16 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
16 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
16 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
16 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kristianstad
16 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
16 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
16 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
16 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
16 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
16 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
16 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
16 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Trollhättan
16 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uddevalla
16 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
16 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uppsala
16 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
16 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
16 - 17 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falkenberg
23 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
23 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
23 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
23 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
23 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
23 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kristianstad
23 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
23 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
23 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
23 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
23 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
23 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
23 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
23 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Trollhättan
23 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uddevalla
23 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
23 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uppsala
23 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
23 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
23 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falkenberg
20 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
20 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
20 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
20 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
20 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
20 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kristianstad
20 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
20 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
20 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
20 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
20 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
20 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
20 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
20 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Trollhättan
20 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uddevalla
20 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
20 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uppsala
20 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
20 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
20 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falkenberg
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kristianstad
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Trollhättan
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uddevalla
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uppsala
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
11 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falkenberg
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kristianstad
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Trollhättan
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uddevalla
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uppsala
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
21 - 22 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50