Mina studier

Arbete med högvoltsystem, Högvoltstekniker, Fackkunnig elfordon

Vill du arbeta som tekniker med högvoltsfordon? Utöka din kompetens inom högvoltstekniken i denna utbildning!  

Längd

2 dagar

Ort

Luleå, Sundsvall, Stockholm, Västerås, Göteborg, Malmö, Halmstad, Kalmar

Pris

8 350 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
FAQ

Allt arbete på elfordon ställer krav på säkerhet. Som tekniker ska du ha genomgått en djupgående utbildning i elfordons funktion och konstruktion. Du ska även ha kunskap och erfarenhet för att analysera risker och undvika riskkällor som elektricitet kan medföra. 


Denna utbildning syftar till att utöka din kompetens kring elfordonstekniken, så att du på ett tryggt sätt kan utföra spänningsfrihet på högvoltsfordon. Utbildningen motsvarar branschstandard för Fackkunnig Elfordon, även kallat för högvoltstekniker. , Läs mer här

 

 

Utbildningens innehåll :


 • Elfordonsteknik, ellära och risker med högvoltssystem 
 • Hur du utför riskidentifieringar och riskanalyser 
 • Hur du utformar och säkrar arbetsplatsen för att minimera risken för elektrisk skada 
 • Hur du utför frånskiljning och tillkoppling av högvoltsspänningskällor
 • Hur du säkrar mot oavsiktlig tillkoppling 
 • Hur du utför service och reparation av spänningslösa högvoltssystem 
 • Lagar och regler kopplat till framtagen branschstandard 


Upplägg 


Detta är en fysisk tvådagarsutbildning som genomförs på någon av YrkesAkademins utbildningsorter. Självklart kan vi även genomföra och anpassa utbildningen till er verksamhet. Utbildningen varvar teori med praktisk kunskap och avslutas med ett prov. 

Detta är en utbildning som kräver att du har grundläggande kunskaper kring fordonsel. Detta är en påbyggnadsutbildning på Instruerad Tekniker Elfordon eller EIP.


Denna utbildning lämpar sig till dig som ska utföra elarbeten på högvoltsfordon. 


Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett kursintyg.
Får jag byta högvoltsdetaljer på ett högvoltsfordon efter denna utbildning?  
 

Ja, det får du. Att stänga av och kontrollmäta högvoltssystemet samt byta högvoltsdetaljer är tillåtet efter att ha gått denna utbildning.  


Får jag öppna ett högvoltsbatteri efter denna utbildning?  

 
Nej, det får du inte. Att reparera/öppna/diagnostisera med aktiv högvoltsspänning kräver att du har nästa utbildningsnivå - dvs, Fackkunnig med högre kompetens, även kallad HVE. 


Får jag reparera högvoltsdetaljer efter denna utbildning?  


Nej, det får du inte. Att reparera/öppna/diagnostisera med aktiv högvoltsspänning kräver att du har nästa utbildningsnivå - dvs, Fackkunnig med högre kompetens, även kallad HVE.  


Får jag efter denna utbildning arbeta med krockskadade fordon där inte spänningsfrihet kan säkerställas?  


Nej det får du inte. Då inte högvoltsfrihet kan säkerställas krävs nästa utbildningsnivå - dvs, Fackkunnig med högre kompetens, även kallad HVE. 

 
Beskrivning

Allt arbete på elfordon ställer krav på säkerhet. Som tekniker ska du ha genomgått en djupgående utbildning i elfordons funktion och konstruktion. Du ska även ha kunskap och erfarenhet för att analysera risker och undvika riskkällor som elektricitet kan medföra. 


Denna utbildning syftar till att utöka din kompetens kring elfordonstekniken, så att du på ett tryggt sätt kan utföra spänningsfrihet på högvoltsfordon. Utbildningen motsvarar branschstandard för Fackkunnig Elfordon, även kallat för högvoltstekniker. , Läs mer här

 

 

Utbildningens innehåll :


 • Elfordonsteknik, ellära och risker med högvoltssystem 
 • Hur du utför riskidentifieringar och riskanalyser 
 • Hur du utformar och säkrar arbetsplatsen för att minimera risken för elektrisk skada 
 • Hur du utför frånskiljning och tillkoppling av högvoltsspänningskällor
 • Hur du säkrar mot oavsiktlig tillkoppling 
 • Hur du utför service och reparation av spänningslösa högvoltssystem 
 • Lagar och regler kopplat till framtagen branschstandard 


Upplägg 


Detta är en fysisk tvådagarsutbildning som genomförs på någon av YrkesAkademins utbildningsorter. Självklart kan vi även genomföra och anpassa utbildningen till er verksamhet. Utbildningen varvar teori med praktisk kunskap och avslutas med ett prov. 

Förkunskaper
Detta är en utbildning som kräver att du har grundläggande kunskaper kring fordonsel. Detta är en påbyggnadsutbildning på Instruerad Tekniker Elfordon eller EIP.


Målgrupp
Denna utbildning lämpar sig till dig som ska utföra elarbeten på högvoltsfordon. 


Intyg, certifiering
Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett kursintyg.
FAQ
Får jag byta högvoltsdetaljer på ett högvoltsfordon efter denna utbildning?  
 

Ja, det får du. Att stänga av och kontrollmäta högvoltssystemet samt byta högvoltsdetaljer är tillåtet efter att ha gått denna utbildning.  


Får jag öppna ett högvoltsbatteri efter denna utbildning?  

 
Nej, det får du inte. Att reparera/öppna/diagnostisera med aktiv högvoltsspänning kräver att du har nästa utbildningsnivå - dvs, Fackkunnig med högre kompetens, även kallad HVE. 


Får jag reparera högvoltsdetaljer efter denna utbildning?  


Nej, det får du inte. Att reparera/öppna/diagnostisera med aktiv högvoltsspänning kräver att du har nästa utbildningsnivå - dvs, Fackkunnig med högre kompetens, även kallad HVE.  


Får jag efter denna utbildning arbeta med krockskadade fordon där inte spänningsfrihet kan säkerställas?  


Nej det får du inte. Då inte högvoltsfrihet kan säkerställas krävs nästa utbildningsnivå - dvs, Fackkunnig med högre kompetens, även kallad HVE. 

 
Luleå
05 - 06 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
06 - 07 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
07 - 08 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
08 - 09 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
12 - 13 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
13 - 14 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Halmstad
14 - 15 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kalmar
15 - 16 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
03 - 04 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
04 - 05 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm
05 - 06 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
09 - 10 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
10 - 11 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
10 - 11 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Halmstad
11 - 12 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kalmar
12 - 13 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert