Mina studier

APV utbildning steg 2.2 (nivå 3a) Utmärkningsansvarig, arbete på väg

Utbildningen ger den kompetens som krävs för den som ansvarar och utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering och leder personal med steg 1 kompetens.

Längd

2 dagar

Pris

5 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Utbildningen är integrerad med tidigare Arbete På Väg Nivå 3A (Enligt TRVK 2012:86)och ger den kompetens som krävs för den som ansvarar och utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering och leder personal med steg 1 kompetens. Utbildningen tar upp lagar och regler för den som ansvarar för utmärkningen av vägarbetsplatser vid etablering och avetablering samt underhåll under tiden vägarbetet pågår. Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.

Utbildningen omfattar:
 • Hur man upprättar och tyder en trafikordningsplan
 • Utmärkning av vägarbetsplats
 • Fordonsutmärkning
 • Tunga skydd och barriärer
 • Trafikanters beteende
 • Lagar, föreskrifter och regler
 • Arbetsmiljökrav
 • Trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal
 • Uppföljning och kontroll av vägarbetsplats
 • På- och avetablering av en vägarbetsplats
Se våra övriga APV utbildningar

Rekommenderade förkunskaper är APV nivå 1 och 2 eller APV steg 1.1, 1.2 och 1.3
Utbildningen vänder sig till dig som är:

 • Platschef, projektledare, byggledare eller ansvarig arbetsledare
 • Ansvarig för att upprättar trafikanordningsplaner (TA-plan)
 • Ansvarig för utmärkning av vägarbetsplatser
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
 • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Kompetensbevis APV steg 2.2 (+ nivå 3A) Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.
Beskrivning
Utbildningen är integrerad med tidigare Arbete På Väg Nivå 3A (Enligt TRVK 2012:86)och ger den kompetens som krävs för den som ansvarar och utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering och leder personal med steg 1 kompetens. Utbildningen tar upp lagar och regler för den som ansvarar för utmärkningen av vägarbetsplatser vid etablering och avetablering samt underhåll under tiden vägarbetet pågår. Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.

Utbildningen omfattar:
 • Hur man upprättar och tyder en trafikordningsplan
 • Utmärkning av vägarbetsplats
 • Fordonsutmärkning
 • Tunga skydd och barriärer
 • Trafikanters beteende
 • Lagar, föreskrifter och regler
 • Arbetsmiljökrav
 • Trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal
 • Uppföljning och kontroll av vägarbetsplats
 • På- och avetablering av en vägarbetsplats
Se våra övriga APV utbildningar
Förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper är APV nivå 1 och 2 eller APV steg 1.1, 1.2 och 1.3
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är:

 • Platschef, projektledare, byggledare eller ansvarig arbetsledare
 • Ansvarig för att upprättar trafikanordningsplaner (TA-plan)
 • Ansvarig för utmärkning av vägarbetsplatser
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
 • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Intyg, certifiering
Kompetensbevis APV steg 2.2 (+ nivå 3A) Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert