Mina studier

APV utbildning steg 2.2 (nivå 3a) Utmärkningsansvarig

Utbildningen ger den kompetens som krävs för den som ansvarar och utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering och leder personal med steg 1 kompetens. Webbaserad självstudiekurs.

Längd

0 dagar

Pris

4 450 SEK exkl. moms
Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Utbildningen är integrerad med tidigare Arbete På Väg Nivå 3A (Enligt TRVK 2012:86)och ger den kompetens som krävs för den som ansvarar och utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering och leder personal med steg 1 kompetens. Utbildningen tar upp lagar och regler för den som ansvarar för utmärkningen av vägarbetsplatser vid etablering och avetablering samt underhåll under tiden vägarbetet pågår. Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.

 • Utbildningen omfattar:
 • Hur man upprättar och tyder en trafikordningsplan
 • Utmärkning av vägarbetsplats
 • Fordonsutmärkning
 • Tunga skydd och barriärer
 • Trafikanters beteende
 • Lagar, föreskrifter och regler
 • Arbetsmiljökrav
 • Trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal
 • Uppföljning och kontroll av vägarbetsplats
 • På- och avetablering av en vägarbetsplats
Se våra övriga APV utbildningar​​​
Rekommenderade förkunskaper är APV nivå 1 och 2 eller APV steg 1.1, 1.2 och 1.3
Utbildningen vänder sig till dig som är:

Platschef, projektledare, byggledare eller ansvarig arbetsledare
Ansvarig för att upprättar trafikanordningsplaner (TA-plan)
Ansvarig för utmärkning av vägarbetsplatser
Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.
Kompetensbevis APV steg 2.2 (+ nivå 3A) Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.
Beskrivning
Utbildningen är integrerad med tidigare Arbete På Väg Nivå 3A (Enligt TRVK 2012:86)och ger den kompetens som krävs för den som ansvarar och utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering och leder personal med steg 1 kompetens. Utbildningen tar upp lagar och regler för den som ansvarar för utmärkningen av vägarbetsplatser vid etablering och avetablering samt underhåll under tiden vägarbetet pågår. Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.

 • Utbildningen omfattar:
 • Hur man upprättar och tyder en trafikordningsplan
 • Utmärkning av vägarbetsplats
 • Fordonsutmärkning
 • Tunga skydd och barriärer
 • Trafikanters beteende
 • Lagar, föreskrifter och regler
 • Arbetsmiljökrav
 • Trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal
 • Uppföljning och kontroll av vägarbetsplats
 • På- och avetablering av en vägarbetsplats
Se våra övriga APV utbildningar​​​
Förkunskaper
Rekommenderade förkunskaper är APV nivå 1 och 2 eller APV steg 1.1, 1.2 och 1.3
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är:

Platschef, projektledare, byggledare eller ansvarig arbetsledare
Ansvarig för att upprättar trafikanordningsplaner (TA-plan)
Ansvarig för utmärkning av vägarbetsplatser
Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.
Intyg, certifiering
Kompetensbevis APV steg 2.2 (+ nivå 3A) Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.
E Learning
Datumlös

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert