Mina studier

APV utbildning steg 1.2 fordonsförare

Utbildningen ger den grundkompetens som förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster behöver. Webbaserad självstudiekurs.

Längd

0 dagar

Pris

1 250 SEK exkl. moms

Studieformat

E-Learning

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Arbete på väg steg 1.2 ger den grundkompetens som förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster behöver.
Utbildningen följer Trafikverkets krav på kompetens för APV enligt kravdokumentet TDOK 2018:0371 och råd TDOK 2018:0372.

Utbildningen omfattar:
 • Hur utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon
 • Hur undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik
 • Hur fordonet ska vara utrustat
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning
 • Hur dirigering – lotsning av trafik ska planeras och genomföras
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS) samt Trafikverkets regelverk för APV
Se våra övriga APV utbildningar
APV steg 1.1 Kompetensbevisets giltighetstid är 5 år
Alla som utför vägarbete med väghållningsfordon
Kompetensbevis för APV steg 1.2


Beskrivning
Arbete på väg steg 1.2 ger den grundkompetens som förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster behöver.
Utbildningen följer Trafikverkets krav på kompetens för APV enligt kravdokumentet TDOK 2018:0371 och råd TDOK 2018:0372.

Utbildningen omfattar:
 • Hur utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon
 • Hur undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik
 • Hur fordonet ska vara utrustat
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning
 • Hur dirigering – lotsning av trafik ska planeras och genomföras
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS) samt Trafikverkets regelverk för APV
Se våra övriga APV utbildningar
Förkunskaper
APV steg 1.1 Kompetensbevisets giltighetstid är 5 år
Målgrupp
Alla som utför vägarbete med väghållningsfordon
Intyg, certifiering
Kompetensbevis för APV steg 1.2


E Learning
Datumlös

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert