Mina studier

APV utbildning steg 1.2, arbete på väg

Utbildningen ger den grundkompetens som förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster behöver.

Längd

1 dag

Pris

1 800 SEK exkl. moms

Studieformat

Webbaserat

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Arbete på väg steg 1.2 ger den grundkompetens som förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster behöver.
Utbildningen följer Trafikverkets krav på kompetens för APV enligt kravdokumentet TDOK 2018:0371 och råd TDOK 2018:0372.

Utbildningen omfattar:
 • Hur utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon
 • Hur undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik
 • Hur fordonet ska vara utrustat
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning
 • Hur dirigering – lotsning av trafik ska planeras och genomföras
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS) samt Trafikverkets regelverk för APV
Se våra övriga APV utbildningar
APV steg 1.1 Kompetensbevisets giltighetstid är 5 år

Alla som utför vägarbete med väghållningsfordon
Kompetensbevis för APV steg 1.2


Beskrivning
Arbete på väg steg 1.2 ger den grundkompetens som förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster behöver.
Utbildningen följer Trafikverkets krav på kompetens för APV enligt kravdokumentet TDOK 2018:0371 och råd TDOK 2018:0372.

Utbildningen omfattar:
 • Hur utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon
 • Hur undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik
 • Hur fordonet ska vara utrustat
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning
 • Hur dirigering – lotsning av trafik ska planeras och genomföras
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS) samt Trafikverkets regelverk för APV
Se våra övriga APV utbildningar
Förkunskaper
APV steg 1.1 Kompetensbevisets giltighetstid är 5 år
Målgrupp

Alla som utför vägarbete med väghållningsfordon
Intyg, certifiering
Kompetensbevis för APV steg 1.2


Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert