Mina studier

APV utbildning steg 1.1+1.3 vägarbetare

Utbildningen är ett paket för den som utför vägarbete utan fordon i vägområdet i uppdrag som är upphandlat av Trafikverket. Webbaserad självstudiekurs. 

Längd

0 dagar

Pris

1 850 SEK exkl. moms

Studieformat

E-Learning

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Arbete på väg steg 1, vägarbetare är det kompletta utbildningspaketet för den som utför vägarbete utan fordon i vägområdet i uppdrag som är upphandlat av Trafikverket.
Paketet innehåller utbildningarna APV steg 1.1 och steg 1.3.

Utbildningen innehåller:

Arbete på väg steg 1.1


Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen
Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen
Hur en säker vägarbetsplats skapas
Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet

Arbete på väg steg 1.3

Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför
Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete
Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik
Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar
Inga förkunskaper krävs.
Den som utför vägarbete utan fordon i uppdrag som är upphandlat av Trafikverket
Kompetensbevis för APV steg 1.1 och 1.3 Kompetensbevisets giltighetstid är APV steg 1.1 - 15 mån. APV steg 1.3 - 5 år
Beskrivning
Arbete på väg steg 1, vägarbetare är det kompletta utbildningspaketet för den som utför vägarbete utan fordon i vägområdet i uppdrag som är upphandlat av Trafikverket.
Paketet innehåller utbildningarna APV steg 1.1 och steg 1.3.

Utbildningen innehåller:

Arbete på väg steg 1.1


Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen
Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen
Hur en säker vägarbetsplats skapas
Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet

Arbete på väg steg 1.3

Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför
Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete
Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik
Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Målgrupp
Den som utför vägarbete utan fordon i uppdrag som är upphandlat av Trafikverket
Intyg, certifiering
Kompetensbevis för APV steg 1.1 och 1.3 Kompetensbevisets giltighetstid är APV steg 1.1 - 15 mån. APV steg 1.3 - 5 år
E Learning
Datumlös

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert