Information om Corona-viruset

Mina studier

APV utbildning steg 1, paket, 1.1+1.2+1.3, arbete på väg

Utbildningen är det kompletta paketet för dig som arbetar på eller intill väg. Paketet innehåller de tre utbildningarna APV steg 1.1, steg 1.2 och steg 1.3.

Längd

1 dag

Ort

Falkenberg, Falun, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Nyköping, Skövde, Stockholm Farsta, Sundsvall, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö, Örebro, Webbutbildning

Pris

3 200 SEK exkl moms

Studieformat

Lärarledd eller webbaserat

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
FAQ
Utbildningarna omfattar:

Arbete på väg steg 1.1

 • Säkerhetsregler på vägarbetsplatsen
 • Trafikverkets säkerhetskrav på vägarbetsplatsen
 • Hur en säker vägarbetsplats skapas
 • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet

Arbete på väg steg 1.2

 • Kunna utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn
 • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik
 • Hur fordonet ska vara utrustat
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS)
 • Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV

Arbete på väg steg 1.3

 • Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför
 • Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete
 • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik
 • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedla
Se våra övriga APV utbildningar
Inga förkunskaper krävs
Alla som utför arbete på vägen som är upphandlat av Trafikverket
Kompetensbevis för APV steg 1.1, 1.2 och 1.3 kompetensbevisets giltighetstid är APV steg 1.1 - 15 mån. APV steg 1.2, 1.3 - 5 år.
1.1
Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som består av:

Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.
Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.
Hur en säker vägarbetsplats skapas.
Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.
Exempel på arbeten där den allmänna grundkompetensen räcker till, är arbeten som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik, till exempel:

Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
Montage av och service av anläggningsdelar etcetera.

1.2
Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens kunna:

Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, Trafikförordning.
Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn, Vägmärkesförordning.
Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning.
Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).
Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV.
Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

Plogar, saltar och sandar.
Transporterar, jordmassor, grus och beläggningsmassa.
Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten.
Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar.

1.3
Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens:

Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.
Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.
Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar.
Exempel på vägarbeten är den som:

Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken och lägger kantsten.
Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav, vakt.
Utför projekterings- eller servicearbeten, monterar vägmärken och utför renhållning.
Exempel på roller och arbetsuppgifter som behöver uppfylla kompetenskrav i samtliga steg 1 (steg 1.1, 1.2 och 1.3):

Beläggningspersonal.
Utför arbeten i Baskontrakt.
Medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera.
Utför projekterings- eller servicearbeten.
Vakt som även utför lotsning.
Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.
Beskrivning
Utbildningarna omfattar:

Arbete på väg steg 1.1

 • Säkerhetsregler på vägarbetsplatsen
 • Trafikverkets säkerhetskrav på vägarbetsplatsen
 • Hur en säker vägarbetsplats skapas
 • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet

Arbete på väg steg 1.2

 • Kunna utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn
 • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik
 • Hur fordonet ska vara utrustat
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS)
 • Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV

Arbete på väg steg 1.3

 • Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför
 • Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete
 • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik
 • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedla
Se våra övriga APV utbildningar
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs
Målgrupp
Alla som utför arbete på vägen som är upphandlat av Trafikverket
Intyg, certifiering
Kompetensbevis för APV steg 1.1, 1.2 och 1.3 kompetensbevisets giltighetstid är APV steg 1.1 - 15 mån. APV steg 1.2, 1.3 - 5 år.
FAQ
1.1
Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som består av:

Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.
Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.
Hur en säker vägarbetsplats skapas.
Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.
Exempel på arbeten där den allmänna grundkompetensen räcker till, är arbeten som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik, till exempel:

Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
Montage av och service av anläggningsdelar etcetera.

1.2
Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens kunna:

Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, Trafikförordning.
Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn, Vägmärkesförordning.
Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning.
Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).
Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV.
Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

Plogar, saltar och sandar.
Transporterar, jordmassor, grus och beläggningsmassa.
Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten.
Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar.

1.3
Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens:

Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.
Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.
Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar.
Exempel på vägarbeten är den som:

Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken och lägger kantsten.
Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav, vakt.
Utför projekterings- eller servicearbeten, monterar vägmärken och utför renhållning.
Exempel på roller och arbetsuppgifter som behöver uppfylla kompetenskrav i samtliga steg 1 (steg 1.1, 1.2 och 1.3):

Beläggningspersonal.
Utför arbeten i Baskontrakt.
Medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera.
Utför projekterings- eller servicearbeten.
Vakt som även utför lotsning.
Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.
Falkenberg
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlskrona
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Nyköping
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uddevalla
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uppsala
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Växjö
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
28 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falkenberg
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlskrona
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Nyköping
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uddevalla
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uppsala
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Växjö
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
28 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falkenberg
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlskrona
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Nyköping
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uddevalla
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uppsala
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Växjö
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
19 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falkenberg
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlskrona
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Nyköping
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uddevalla
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uppsala
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Växjö
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
23 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falkenberg
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlskrona
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Nyköping
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uddevalla
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uppsala
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Växjö
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
20 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Webbutbildning
30 juni, 09:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50