Mina studier

APV utbildning paket, 1.1+1.2+1.3

Utbildningen är det kompletta paketet för dig som arbetar på eller intill väg. Paketet innehåller de tre utbildningarna APV steg 1.1, steg 1.2 och steg 1.3. Webbaserad självstudiekurs.

Längd

0 dagar

Pris

1 950 SEK exkl. moms

Studieformat

E-Learning

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Utbildningarna omfattar:

Arbete på väg steg 1.1


Säkerhetsregler på vägarbetsplatsen
Trafikverkets säkerhetskrav på vägarbetsplatsen
Hur en säker vägarbetsplats skapas
Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet

Arbete på väg steg 1.2

Kunna utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert
Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn
Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik
Hur fordonet ska vara utrustat
Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning
Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS)
Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV

Arbete på väg steg 1.3

Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför
Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete
Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik
Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedla

Se våra övriga APV utbildningar 
Inga förkunskaper krävs
Alla som utför arbete på vägen som är upphandlat av Trafikverket
Kompetensbevis för APV steg 1.1, 1.2 och 1.3 kompetensbevisets giltighetstid är APV steg 1.1 - 15 mån. APV steg 1.2, 1.3 - 5 år.
Beskrivning
Utbildningarna omfattar:

Arbete på väg steg 1.1


Säkerhetsregler på vägarbetsplatsen
Trafikverkets säkerhetskrav på vägarbetsplatsen
Hur en säker vägarbetsplats skapas
Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet

Arbete på väg steg 1.2

Kunna utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert
Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn
Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik
Hur fordonet ska vara utrustat
Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning
Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS)
Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV

Arbete på väg steg 1.3

Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför
Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete
Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik
Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedla

Se våra övriga APV utbildningar 
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs
Målgrupp
Alla som utför arbete på vägen som är upphandlat av Trafikverket
Intyg, certifiering
Kompetensbevis för APV steg 1.1, 1.2 och 1.3 kompetensbevisets giltighetstid är APV steg 1.1 - 15 mån. APV steg 1.2, 1.3 - 5 år.
E Learning
Datumlös

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert