Mina studier

APV Utbildning nivå 2 fordonsförare

Arbete på väg nivå 2 fordonsförare, webbaserad självstudiekurs,  ger den kompetens som du behöver som förare av alla typer av väghållnings-, service- och arbetsfordon.

Längd

0 dagar

Pris

Per deltagare 950 SEK exkl. moms
Standardpris 0 SEK exkl. moms

Studieformat

E-learning

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Beskrivning Innehåll FAQ
Arbete på väg (APV) nivå 2,webbaserad självstudiekurs, fordonsförare ger den kompetens som du behöver som förare av alla typer av väghållnings-, service- och arbetsfordon och ska utföra arbeten där Trafikverket är beställaren, eller där annan beställare har genomförd utbildning som krav.

Efter utbildningen kan du själv utrusta och utmärka ditt eget fordon på rätt sätt.

Under utbildningen kommer du att lära dig mer om fordonets placering för att uppnå största möjliga trafiksäkerhet för både vägarbetare och trafikanter.

Samt hur du skapar en god arbetsmiljö för dig själv och dina kollegor.

Risker och krockvåld
Olika typer av vägarbeten
Skyddsanordningar och TMA samt handhavande
Vilka lyktor som ska finnas på väghållningsfordon
Utmärkning av väghållningsfordon och vilka skyltar som får finns på dem
Placeringen av fordonet på väg
Framförande av väghållningsfordon
Arbete från arbetsplatsplattform och lyftredskap
Planering och arbetsmetoder
Egna riskanalyser
Delar i Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets FFS och Trafikförordningen

Se våra övriga APV utbildningar 
Arbete på väg (APV) nivå 1 
Alla som arbetar på och vid väg som använder väghållningsfordon, utför service, bärgning av fordon.
Kompetensbevis för APV nivå 2
Beskrivning
Beskrivning Innehåll FAQ
Arbete på väg (APV) nivå 2,webbaserad självstudiekurs, fordonsförare ger den kompetens som du behöver som förare av alla typer av väghållnings-, service- och arbetsfordon och ska utföra arbeten där Trafikverket är beställaren, eller där annan beställare har genomförd utbildning som krav.

Efter utbildningen kan du själv utrusta och utmärka ditt eget fordon på rätt sätt.

Under utbildningen kommer du att lära dig mer om fordonets placering för att uppnå största möjliga trafiksäkerhet för både vägarbetare och trafikanter.

Samt hur du skapar en god arbetsmiljö för dig själv och dina kollegor.

Risker och krockvåld
Olika typer av vägarbeten
Skyddsanordningar och TMA samt handhavande
Vilka lyktor som ska finnas på väghållningsfordon
Utmärkning av väghållningsfordon och vilka skyltar som får finns på dem
Placeringen av fordonet på väg
Framförande av väghållningsfordon
Arbete från arbetsplatsplattform och lyftredskap
Planering och arbetsmetoder
Egna riskanalyser
Delar i Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets FFS och Trafikförordningen

Se våra övriga APV utbildningar 
Förkunskaper
Arbete på väg (APV) nivå 1 
Målgrupp
Alla som arbetar på och vid väg som använder väghållningsfordon, utför service, bärgning av fordon.
Intyg, certifiering
Kompetensbevis för APV nivå 2
E Learning
Datumlös

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert