Mina studier

APV utbildning 2.1 väghållningsfordon

Utbildningen vänder sig till dig som ska köra väghållningsfordon som är utrustade med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon). Webbaserad självstudiekurs

Längd

0 dagar

Pris

1 950 SEK exkl. moms

Studieformat

E-Learning

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Utbildning som ger kompetens enligt Trafikverkets krav på certifiering för förare av väghållningsfordon med skyddsfunktion eller för vissa arbeten med väghållningsfordon.
Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Se våra övriga APV utbildningar 

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon).
Den som framför väghållningsfordon, där fordonet aktivt används i intermittent arbetet på skyddsklassade vägar. Kravet gäller även om fordonet saknar intermittent utmärkning. Kravet gäller inte förare av fordon som tillfälligt och kortvarigt besöker arbetsplatsen för att t.ex. leverera varor/material eller transportera personal.
Förare av väghållningsfordon med certifieringskrav ska inneha följande kompetens:

Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1.
Kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge och hur de används.
Veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas.
Veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter.
Kunna kommunicera på svenska och med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt utförande.
Certifikatet gäller i 4 år. 

Kompetensplan

Utökad kompetensplan
Rekommenderade förkunskaper är Arbete på väg steg 1.1, 1.2, 1.3
Utbildningen vänder sig till dig som:
  • Framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA).
  • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar.
  • Kompetens enligt Steg 2.1 rekommenderas även för förare av TMA-fordon även när inte Trafikverket inte är beställare, men arbete utförs på -eller längs med Trafikverkets väg. 
Utbildningen ger kompetensintyg 2.1 Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.
Beskrivning
Utbildning som ger kompetens enligt Trafikverkets krav på certifiering för förare av väghållningsfordon med skyddsfunktion eller för vissa arbeten med väghållningsfordon.
Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Se våra övriga APV utbildningar 

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon).
Den som framför väghållningsfordon, där fordonet aktivt används i intermittent arbetet på skyddsklassade vägar. Kravet gäller även om fordonet saknar intermittent utmärkning. Kravet gäller inte förare av fordon som tillfälligt och kortvarigt besöker arbetsplatsen för att t.ex. leverera varor/material eller transportera personal.
Förare av väghållningsfordon med certifieringskrav ska inneha följande kompetens:

Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1.
Kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge och hur de används.
Veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas.
Veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter.
Kunna kommunicera på svenska och med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt utförande.
Certifikatet gäller i 4 år. 

Kompetensplan

Utökad kompetensplan
Förkunskaper
Rekommenderade förkunskaper är Arbete på väg steg 1.1, 1.2, 1.3
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som:
  • Framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA).
  • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar.
  • Kompetens enligt Steg 2.1 rekommenderas även för förare av TMA-fordon även när inte Trafikverket inte är beställare, men arbete utförs på -eller längs med Trafikverkets väg. 
Intyg, certifiering
Utbildningen ger kompetensintyg 2.1 Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.
E Learning
Datumlös

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert