Information om Corona-viruset

Mina studier

APV utbildning 2.1 väghållningsfordon, Arbete på väg

Utbildningen vänder sig till dig som ska köra väghållningsfordon som är utrustade med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon).

Längd

1 dag

Ort

Falkenberg, Falun, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Nyköping, Skövde, Stockholm Farsta, Sundsvall, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö, Örebro

Pris

2 750 SEK exkl moms

Studieformat

Lärarledd eller webbaserad

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
FAQ
Utbildning som ger kompetens enligt Trafikverkets krav på certifiering för förare av väghållningsfordon med skyddsfunktion eller för vissa arbeten med väghållningsfordon.
Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Se våra övriga APV utbildningar 


Rekommenderade förkunskaper är Arbete på väg steg 1.1, 1.2, 1.3 
Utbildningen vänder sig till dig som:
 • Framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA).
 • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar.
 • Kompetens enligt Steg 2.1 rekommenderas även för förare av TMA-fordon även när inte Trafikverket inte är beställare, men arbete utförs på -eller längs med Trafikverkets väg
Utbildningen ger kompetensintyg 2.1 Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon).
 • Den som framför väghållningsfordon, där fordonet aktivt används i intermittent arbetet på skyddsklassade vägar. Kravet gäller även om fordonet saknar intermittent utmärkning. Kravet gäller inte förare av fordon som tillfälligt och kortvarigt besöker arbetsplatsen för att t.ex. leverera varor/material eller transportera personal.

Förare av väghållningsfordon med certifieringskrav ska inneha följande kompetens:

 • Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1.
 • Kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge och hur de används.
 • Veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas.
 • Veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter.
 • Kunna kommunicera på svenska och med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt utförande.

Certifikatet gäller i 4 år.

Kompetensplan

Utökad kompetensplan​​​

Beskrivning
Utbildning som ger kompetens enligt Trafikverkets krav på certifiering för förare av väghållningsfordon med skyddsfunktion eller för vissa arbeten med väghållningsfordon.
Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Se våra övriga APV utbildningar 


Förkunskaper
Rekommenderade förkunskaper är Arbete på väg steg 1.1, 1.2, 1.3 
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som:
 • Framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA).
 • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar.
 • Kompetens enligt Steg 2.1 rekommenderas även för förare av TMA-fordon även när inte Trafikverket inte är beställare, men arbete utförs på -eller längs med Trafikverkets väg
Intyg, certifiering
Utbildningen ger kompetensintyg 2.1 Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.
FAQ

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon).
 • Den som framför väghållningsfordon, där fordonet aktivt används i intermittent arbetet på skyddsklassade vägar. Kravet gäller även om fordonet saknar intermittent utmärkning. Kravet gäller inte förare av fordon som tillfälligt och kortvarigt besöker arbetsplatsen för att t.ex. leverera varor/material eller transportera personal.

Förare av väghållningsfordon med certifieringskrav ska inneha följande kompetens:

 • Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1.
 • Kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge och hur de används.
 • Veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas.
 • Veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter.
 • Kunna kommunicera på svenska och med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt utförande.

Certifikatet gäller i 4 år.

Kompetensplan

Utökad kompetensplan​​​

Falkenberg
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
21 februari, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Gävle
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlskrona
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Nyköping
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uddevalla
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uppsala
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Växjö
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
21 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falkenberg
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlskrona
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Nyköping
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uddevalla
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uppsala
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Växjö
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
21 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falkenberg
25 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
25 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
25 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
25 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
25 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
25 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
25 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
25 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Nyköping
25 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
25 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
25 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
25 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uddevalla
25 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
25 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uppsala
25 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
25 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Växjö
25 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
25 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
26 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
26 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
26 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlskrona
26 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falkenberg
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlskrona
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Nyköping
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uddevalla
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uppsala
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Växjö
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falkenberg
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlskrona
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Linköping
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Nyköping
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Skövde
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uddevalla
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Uppsala
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Växjö
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
27 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50