Mina studier

ADR Utbildning Tank

Utbildning för förare som transporterar tankar.

Längd

2 dagar

Ort

Distans lärarledd via webben

Pris

3 800 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
ADR Tankutbildning är ett krav för dig som kör tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
Utbildningen behandlar bland annat följande områden:
 • Risker som kan uppstå i samband med transport av farligt gods i tank
 • Krav som gäller för fordon med tank
 • UN-tankar och tankcontainrar
 • Trafiksäkerhet och arbetsbestämmelser
 • Märkning och etikettring
 • Spill och brand
 • Särskilda bestämmelser vid transport av petroleum

För denna utbildning krävs ADR grund 
Utbildningen riktar sig till förare som ska transportera farligt gods i tank.
Efter godkänt prov hos Trafikverket utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB ett intyg klass 1
Beskrivning
ADR Tankutbildning är ett krav för dig som kör tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
Utbildningen behandlar bland annat följande områden:
 • Risker som kan uppstå i samband med transport av farligt gods i tank
 • Krav som gäller för fordon med tank
 • UN-tankar och tankcontainrar
 • Trafiksäkerhet och arbetsbestämmelser
 • Märkning och etikettring
 • Spill och brand
 • Särskilda bestämmelser vid transport av petroleum

Förkunskaper
För denna utbildning krävs ADR grund 
Målgrupp
Utbildningen riktar sig till förare som ska transportera farligt gods i tank.
Intyg, certifiering
Efter godkänt prov hos Trafikverket utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB ett intyg klass 1
Distans lärarledd via webben
08 - 09 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
26 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50