Information om Corona-viruset

Mina studier

ADR Utbildning Tank

Utbildning för förare som transporterar tankar. OBS,  pga av restriktioner kan delar av utbildningen bedrivas på distans. 

Längd

2 dagar

Ort

Falun, Falkenberg, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Luleå, Malmö, Norrköping, Stockholm Farsta, Sundsvall, Umeå, Västerås, Växjö, Örebro, Östersund

Pris

3 800 SEK exkl moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
FAQ
ADR Tankutbildning är ett krav för dig som kör tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
Utbildningen behandlar bland annat följande områden:
 • Risker som kan uppstå i samband med transport av farligt gods i tank
 • Krav som gäller för fordon med tank
 • UN-tankar och tankcontainrar
 • Trafiksäkerhet och arbetsbestämmelser
 • Märkning och etikettring
 • Spill och brand
 • Särskilda bestämmelser vid transport av petroleum

Utbildningen kräver inga förkunskaper
Utbildningen riktar sig till förare som ska transportera farligt gods i tank.
Efter godkänt prov hos Trafikverket utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB ett intyg klass 1
Fakta om ADR

Grundkurs
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

När föraren efter utbildningen har skrivit prov med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och därefter genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Specialkurser
Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera
 • explosiva ämnen och föremål i klass 1,
 • radioaktiva ämnen i klass 7, eller
 • farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
En specialkurs för explosiva ämnen och föremål respektive radioaktiva ämnen, består av 8 lektioner vardera och en specialkurs för tanktransport består av 12 lektioner.

Repetitionsutbildning
ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås följd av prov med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Repetitionsutbildning ges av utbildningsanordnare som är godkända av MSB.

Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser. Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras.
Beskrivning
ADR Tankutbildning är ett krav för dig som kör tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
Utbildningen behandlar bland annat följande områden:
 • Risker som kan uppstå i samband med transport av farligt gods i tank
 • Krav som gäller för fordon med tank
 • UN-tankar och tankcontainrar
 • Trafiksäkerhet och arbetsbestämmelser
 • Märkning och etikettring
 • Spill och brand
 • Särskilda bestämmelser vid transport av petroleum

Förkunskaper
Utbildningen kräver inga förkunskaper
Målgrupp
Utbildningen riktar sig till förare som ska transportera farligt gods i tank.
Intyg, certifiering
Efter godkänt prov hos Trafikverket utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB ett intyg klass 1
FAQ
Fakta om ADR

Grundkurs
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

När föraren efter utbildningen har skrivit prov med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och därefter genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Specialkurser
Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera
 • explosiva ämnen och föremål i klass 1,
 • radioaktiva ämnen i klass 7, eller
 • farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
En specialkurs för explosiva ämnen och föremål respektive radioaktiva ämnen, består av 8 lektioner vardera och en specialkurs för tanktransport består av 12 lektioner.

Repetitionsutbildning
ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås följd av prov med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Repetitionsutbildning ges av utbildningsanordnare som är godkända av MSB.

Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser. Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras.
Falun
24 - 25 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falkenberg
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Växjö
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Östersund
31 mars - 01 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falkenberg
19 - 20 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
19 - 20 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
19 - 20 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
19 - 20 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Helsingborg
19 - 20 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Jönköping
19 - 20 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlstad
19 - 20 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
19 - 20 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
19 - 20 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Norrköping
19 - 20 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
19 - 20 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
19 - 20 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå
19 - 20 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
19 - 20 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Växjö
19 - 20 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
19 - 20 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Östersund
19 - 20 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
30 juni - 01 juli, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50