Mina studier

ADR Utbildning Tank Repetition

Arbetar du med transport av tankar över 1000 liter? Repetitionsutbildning som  tillsammans med godkänt prov hos Trafikverket ger tillstånd att transportera farligt gods i tankar. Utbildningen bedrivs lärarledd på distans via webben.

Längd

1 dag

Ort

Lärarledd via webben, Göteborg, Vännäs

Pris

2 550 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd via webben

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
FAQ
Inom en 5 årsperiod måste förare som genomgått en grundläggande förarutbildning genomgå en repetitionsutbildning. Repetitionsutbildningen  måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras.
Repetitionsutbildning behandlar samma områden som grundkursen.

 • Risker som kan uppstå i samband med transport av farligt gods i tank
 • Krav som gäller för fordon med tank
 • UN-tankar och tankcontainrar
 • Trafiksäkerhet och arbetsbestämmelser
 • Märkning och etikettring
 • Spill och brand
 • Särskilda bestämmelser vid transport av petroleum

ADR Tank Lärarledd på distans!

Vi erbjuder bland annat ADR Tank /repitition lärarledd via digitalt klassrum.
För att utbildningen ska kunna genomföras ska du kunna ha en dator/läsplatta med bra internetuppkoppling. Rekommenderas att ha webkamera och headset. 
Utbildningen sker antingen via ZOOM eller Teams. 
Länk till utbildningen skickas 1 vecka innan utbildningen börjar. OBS: För att delta i utbildningen ADR Tank behöver du ha giltigt intyg för ADR Grund.

Falun - Gävle - Jönköping - Luleå - Sundsvall - Södertälje - Stockholm - Hudiksvall - Växjö
Genomgått ADR Tank med godkänt resultat inom en 5 års period
Utbildningen riktar sig till förare som genomgått ADR Tank inom en 5 årsperiod
Efter genomgått godkänt prov hos transportstyrelsen utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ett förarintyg.
Fakta om ADR

Grundkurs
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

När föraren efter utbildningen har skrivit prov med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och därefter genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Specialkurser
Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera
explosiva ämnen och föremål i klass 1,
radioaktiva ämnen i klass 7, eller
farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
En specialkurs för explosiva ämnen och föremål respektive radioaktiva ämnen, består av 8 lektioner vardera och en specialkurs för tanktransport består av 12 lektioner.

Repetitionsutbildning
ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås följd av prov med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Repetitionsutbildning ges av utbildningsanordnare som är godkända av MSB.

Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser. Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras.
Beskrivning
Inom en 5 årsperiod måste förare som genomgått en grundläggande förarutbildning genomgå en repetitionsutbildning. Repetitionsutbildningen  måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras.
Repetitionsutbildning behandlar samma områden som grundkursen.

 • Risker som kan uppstå i samband med transport av farligt gods i tank
 • Krav som gäller för fordon med tank
 • UN-tankar och tankcontainrar
 • Trafiksäkerhet och arbetsbestämmelser
 • Märkning och etikettring
 • Spill och brand
 • Särskilda bestämmelser vid transport av petroleum

ADR Tank Lärarledd på distans!

Vi erbjuder bland annat ADR Tank /repitition lärarledd via digitalt klassrum.
För att utbildningen ska kunna genomföras ska du kunna ha en dator/läsplatta med bra internetuppkoppling. Rekommenderas att ha webkamera och headset. 
Utbildningen sker antingen via ZOOM eller Teams. 
Länk till utbildningen skickas 1 vecka innan utbildningen börjar. OBS: För att delta i utbildningen ADR Tank behöver du ha giltigt intyg för ADR Grund.

Falun - Gävle - Jönköping - Luleå - Sundsvall - Södertälje - Stockholm - Hudiksvall - Växjö
Förkunskaper
Genomgått ADR Tank med godkänt resultat inom en 5 års period
Målgrupp
Utbildningen riktar sig till förare som genomgått ADR Tank inom en 5 årsperiod
Intyg, certifiering
Efter genomgått godkänt prov hos transportstyrelsen utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ett förarintyg.
FAQ
Fakta om ADR

Grundkurs
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

När föraren efter utbildningen har skrivit prov med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och därefter genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Specialkurser
Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera
explosiva ämnen och föremål i klass 1,
radioaktiva ämnen i klass 7, eller
farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
En specialkurs för explosiva ämnen och föremål respektive radioaktiva ämnen, består av 8 lektioner vardera och en specialkurs för tanktransport består av 12 lektioner.

Repetitionsutbildning
ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås följd av prov med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Repetitionsutbildning ges av utbildningsanordnare som är godkända av MSB.

Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser. Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras.
Lärarledd via webben
27 februari, 08:00 - 16:00
Platser kvar
27 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
30 mars, 08:00 - 15:00
Platser kvar
Lärarledd via webben
24 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
11 maj, 08:00 - 15:00
Platser kvar
Lärarledd via webben
29 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Vännäs
07 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert