Mina studier

ADR Utbildning klass 1 repetition

Repetitionsutbildning för förare som genomgått ADR klass 1 under den närmaste 5 årsperioden. 

Längd

1 dag

Ort

Falun, Gävle

Pris

1 850 SEK exkl. moms

Studieformat

lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Inom en 5 årsperiod måste förare som genomgått en grundläggande förarutbildning genomgå en repetitionsutbildning. Repetitionsutbildningen  måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras.
Repetitionsutbildning behandlar samma områden som grundkursen.

  • Klassificering av explosiva ämnen
  • Särskilda förpackningskrav
  • Särskilda risker och faror med explosiva ämnen
  • Märkning och etikettering av kollin och fordon
Genomgått ADR klass 1 med godkänt resultat inom en 5 års period.
Utbildningen riktar sig till förare som genomgått ADR klass 1 inom en 5 årsperiod.

Efter genomgått godkänt prov hos transportstyrelsen utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ett förarintyg.
Beskrivning
Inom en 5 årsperiod måste förare som genomgått en grundläggande förarutbildning genomgå en repetitionsutbildning. Repetitionsutbildningen  måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras.
Repetitionsutbildning behandlar samma områden som grundkursen.

  • Klassificering av explosiva ämnen
  • Särskilda förpackningskrav
  • Särskilda risker och faror med explosiva ämnen
  • Märkning och etikettering av kollin och fordon
Förkunskaper
Genomgått ADR klass 1 med godkänt resultat inom en 5 års period.
Målgrupp
Utbildningen riktar sig till förare som genomgått ADR klass 1 inom en 5 årsperiod.

Intyg, certifiering
Efter genomgått godkänt prov hos transportstyrelsen utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ett förarintyg.
Falun
16 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
10 maj 13:00-16:0011 maj 08:00-16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert