Information om Corona-viruset

Mina studier

ADR Utbildning klass 1 repetition

Repetitionsutbildning för förare som genomgått ADR klass 1 under den närmaste 5 årsperioden. OBS,  pga av restriktioner kan delar av utbildningen bedrivas på distans. 

Längd

1 dag

Ort

Luleå, Umeå, Falkenberg, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Malmö, Norrköping, Stockholm Farsta, Sundsvall, Västerås, Växjö, Örebro, Östersund, Falun

Pris

1 850 SEK exkl moms

Studieformat

lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
FAQ
Inom en 5 årsperiod måste förare som genomgått en grundläggande förarutbildning genomgå en repetitionsutbildning. Repetitionsutbildningen  måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras.
Repetitionsutbildning behandlar samma områden som grundkursen.

  • Klassificering av explosiva ämnen
  • Särskilda förpackningskrav
  • Särskilda risker och faror med explosiva ämnen
  • Märkning och etikettering av kollin och fordon
Genomgått ADR klass 1 med godkänt resultat inom en 5 års period.
Utbildningen riktar sig till förare som genomgått ADR klass 1 inom en 5 årsperiod.

Efter genomgått godkänt prov hos transportstyrelsen utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ett förarintyg.
Fakta om ADR

Grundkurs
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

När föraren efter utbildningen har skrivit prov med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och därefter genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Specialkurser

Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera
explosiva ämnen och föremål i klass 1,
radioaktiva ämnen i klass 7, eller
farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
En specialkurs för explosiva ämnen och föremål respektive radioaktiva ämnen, består av 8 lektioner vardera och en specialkurs för tanktransport består av 12 lektioner.

Repetitionsutbildning
ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås följd av prov med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Repetitionsutbildning ges av utbildningsanordnare som är godkända av MSB.

Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser. Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras.
Beskrivning
Inom en 5 årsperiod måste förare som genomgått en grundläggande förarutbildning genomgå en repetitionsutbildning. Repetitionsutbildningen  måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras.
Repetitionsutbildning behandlar samma områden som grundkursen.

  • Klassificering av explosiva ämnen
  • Särskilda förpackningskrav
  • Särskilda risker och faror med explosiva ämnen
  • Märkning och etikettering av kollin och fordon
Förkunskaper
Genomgått ADR klass 1 med godkänt resultat inom en 5 års period.
Målgrupp
Utbildningen riktar sig till förare som genomgått ADR klass 1 inom en 5 årsperiod.

Intyg, certifiering
Efter genomgått godkänt prov hos transportstyrelsen utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ett förarintyg.
FAQ
Fakta om ADR

Grundkurs
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

När föraren efter utbildningen har skrivit prov med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och därefter genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Specialkurser

Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera
explosiva ämnen och föremål i klass 1,
radioaktiva ämnen i klass 7, eller
farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
En specialkurs för explosiva ämnen och föremål respektive radioaktiva ämnen, består av 8 lektioner vardera och en specialkurs för tanktransport består av 12 lektioner.

Repetitionsutbildning
ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås följd av prov med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Repetitionsutbildning ges av utbildningsanordnare som är godkända av MSB.

Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser. Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras.
Luleå
21 mars, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Umeå
21 mars, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Falkenberg
23 mars, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Gävle
23 mars, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Göteborg
23 mars, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Helsingborg
23 mars, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Jönköping
23 mars, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Karlstad
23 mars, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Malmö
23 mars, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Norrköping
23 mars, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
23 mars, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Sundsvall
23 mars, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Västerås
23 mars, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Växjö
23 mars, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Örebro
23 mars, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Östersund
23 mars, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Luleå
23 maj, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Umeå
23 maj, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Falkenberg
25 maj, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Falun
25 maj, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Gävle
25 maj, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Göteborg
25 maj, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Helsingborg
25 maj, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Jönköping
25 maj, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Karlstad
25 maj, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Malmö
25 maj, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Norrköping
25 maj, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
25 maj, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Sundsvall
25 maj, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Västerås
25 maj, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Växjö
25 maj, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Örebro
25 maj, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Östersund
25 maj, 08:00 - 12:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50