Mina studier

ADR Utbildning klass 1 repetition

Repetitionsutbildning för förare som genomgått ADR klass 1 under den närmaste 5 årsperioden. 

Längd

1 dag

Pris

1 850 SEK exkl. moms

Studieformat

lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Inom en 5 årsperiod måste förare som genomgått en grundläggande förarutbildning genomgå en repetitionsutbildning. Repetitionsutbildningen  måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras.
Repetitionsutbildning behandlar samma områden som grundkursen.

  • Klassificering av explosiva ämnen
  • Särskilda förpackningskrav
  • Särskilda risker och faror med explosiva ämnen
  • Märkning och etikettering av kollin och fordon
Genomgått ADR klass 1 med godkänt resultat inom en 5 års period.
Utbildningen riktar sig till förare som genomgått ADR klass 1 inom en 5 årsperiod.

Efter genomgått godkänt prov hos transportstyrelsen utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ett förarintyg.
Beskrivning
Inom en 5 årsperiod måste förare som genomgått en grundläggande förarutbildning genomgå en repetitionsutbildning. Repetitionsutbildningen  måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras.
Repetitionsutbildning behandlar samma områden som grundkursen.

  • Klassificering av explosiva ämnen
  • Särskilda förpackningskrav
  • Särskilda risker och faror med explosiva ämnen
  • Märkning och etikettering av kollin och fordon
Förkunskaper
Genomgått ADR klass 1 med godkänt resultat inom en 5 års period.
Målgrupp
Utbildningen riktar sig till förare som genomgått ADR klass 1 inom en 5 årsperiod.

Intyg, certifiering
Efter genomgått godkänt prov hos transportstyrelsen utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ett förarintyg.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50