Mina studier

ADR Utbildning Klass 1 Explosiva ämnen

Utbildningen vänder sig till dig som skall transportera explosiva ämnen och är en tilläggskurs till ADR Grund.  ADR repetition riktar sig till förare som genomgått ADR klass 1 inom en 5 årsperiod

Längd

1 dag

Ort

Gävle, Umeå, Vännäs

Pris

Per deltagare 2 900 SEK exkl. moms
Repetitionsutbildning 1 900 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
FAQ

ADR Klass 1 vänder sig till dig som skall transportera explosiva ämnen och är en tilläggskurs till ADR Grund.  ADR klass1 repetition riktar sig till förare som genomgått ADR klass 1 inom en 5 årsperiod

Utbildningen omfattar följande:

  • Klassificering av explosiva ämnen
  • Särskilda förpackningskrav
  • Särskilda risker och faror med explosiva ämnen
  • Märkning och etikettering av kollin och fordon

Utbildningen är giltig 5 år för att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov innan ADR-intygets giltighetstid förfaller.

För transport av explosiva ämnen krävs att du kompletterar med ADR klass 1. För transport med tankbil krävs utbildningen ADR Tank.

Sedan 1 mars 2019 genomförs examinationen av ADR-förare hos Trafikverket. Syftet är att säkerställa kunskapen hos förarna och skapa förutsättningar fören säker examination. Provet kostar 450 kr och betalas samt bokas av deltagaren själv i  Trafikverkets bokningsportal

Provet kan man boka när som helst. Vi rekommenderar att ni bokar era prov så snart som möjligt och en tid som är 1 dag tidigast efter avslutad kurs hos oss. Detta ifall Trafikverket får en fördröjning i sitt system.


Du hittar våra andra ADR kurser här:

ADR 1:3 Grund

ADR Utbildning Grund, hantering av farligt gods 2 dagar

ADR Utbildning Grund Repetition

ADR Utbildning Tank

ADR Utbildning Tank Repetition

ADR Grund

ADR Klass 1 är en specialkurs för dig som avser att transportera explosiva ämnen och föremål tillhörande Klass 1. Kursen är till för dig som inte har ett ADR-intyg med behörighet för klass 1. Den är också för dig som inte har förnyat sitt befintliga ADR-intyg i tid. Denna specialkurs kräver att man först läser ADR Styckegods.

 ADR repetition riktar sig till förare som genomgått ADR klass 1 inom en 5 årsperiod

Sedan 1 mars 2019 genomförs examinationen av ADR-förare hos Trafikverket.
Syftet är att säkerställa kunskapen hos förarna och skapa förutsättningar för
en säker examination. Provet kostar 450 kr och betalas samt bokas av deltagaren
själv i Trafikverkets bokningsportal.

Provet kan man boka när som helst. Vi rekommenderar att ni bokar era prov så snart som möjligt och en tid som är 1 dag tidigast efter avslutad kurs hos oss. Detta ifall Trafikverket får en fördröjning i sitt system.

Fakta om ADR

Grundkurs
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

När föraren efter utbildningen har skrivit prov med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och därefter genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Specialkurser
Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera
explosiva ämnen och föremål i klass 1,
radioaktiva ämnen i klass 7, eller
farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
En specialkurs för explosiva ämnen och föremål respektive radioaktiva ämnen, består av 8 lektioner vardera och en specialkurs för tanktransport består av 12 lektioner.

Repetitionsutbildning

ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås följd av prov med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Repetitionsutbildning ges av utbildningsanordnare som är godkända av MSB.

Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser. Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras.
Beskrivning

ADR Klass 1 vänder sig till dig som skall transportera explosiva ämnen och är en tilläggskurs till ADR Grund.  ADR klass1 repetition riktar sig till förare som genomgått ADR klass 1 inom en 5 årsperiod

Utbildningen omfattar följande:

  • Klassificering av explosiva ämnen
  • Särskilda förpackningskrav
  • Särskilda risker och faror med explosiva ämnen
  • Märkning och etikettering av kollin och fordon

Utbildningen är giltig 5 år för att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov innan ADR-intygets giltighetstid förfaller.

För transport av explosiva ämnen krävs att du kompletterar med ADR klass 1. För transport med tankbil krävs utbildningen ADR Tank.

Sedan 1 mars 2019 genomförs examinationen av ADR-förare hos Trafikverket. Syftet är att säkerställa kunskapen hos förarna och skapa förutsättningar fören säker examination. Provet kostar 450 kr och betalas samt bokas av deltagaren själv i  Trafikverkets bokningsportal

Provet kan man boka när som helst. Vi rekommenderar att ni bokar era prov så snart som möjligt och en tid som är 1 dag tidigast efter avslutad kurs hos oss. Detta ifall Trafikverket får en fördröjning i sitt system.


Du hittar våra andra ADR kurser här:

ADR 1:3 Grund

ADR Utbildning Grund, hantering av farligt gods 2 dagar

ADR Utbildning Grund Repetition

ADR Utbildning Tank

ADR Utbildning Tank Repetition

Förkunskaper
ADR Grund
Målgrupp

ADR Klass 1 är en specialkurs för dig som avser att transportera explosiva ämnen och föremål tillhörande Klass 1. Kursen är till för dig som inte har ett ADR-intyg med behörighet för klass 1. Den är också för dig som inte har förnyat sitt befintliga ADR-intyg i tid. Denna specialkurs kräver att man först läser ADR Styckegods.

 ADR repetition riktar sig till förare som genomgått ADR klass 1 inom en 5 årsperiod

Intyg, certifiering

Sedan 1 mars 2019 genomförs examinationen av ADR-förare hos Trafikverket.
Syftet är att säkerställa kunskapen hos förarna och skapa förutsättningar för
en säker examination. Provet kostar 450 kr och betalas samt bokas av deltagaren
själv i Trafikverkets bokningsportal.

Provet kan man boka när som helst. Vi rekommenderar att ni bokar era prov så snart som möjligt och en tid som är 1 dag tidigast efter avslutad kurs hos oss. Detta ifall Trafikverket får en fördröjning i sitt system.

FAQ
Fakta om ADR

Grundkurs
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

När föraren efter utbildningen har skrivit prov med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och därefter genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Specialkurser
Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera
explosiva ämnen och föremål i klass 1,
radioaktiva ämnen i klass 7, eller
farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
En specialkurs för explosiva ämnen och föremål respektive radioaktiva ämnen, består av 8 lektioner vardera och en specialkurs för tanktransport består av 12 lektioner.

Repetitionsutbildning

ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås följd av prov med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Repetitionsutbildning ges av utbildningsanordnare som är godkända av MSB.

Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser. Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras.
Gävle
28 juni 13:00-16:0029 juni 08:00-16:00
Platser kvar
Umeå, Vännäs
25 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
18 oktober 13:00-16:0019 oktober 08:00-16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert