Mina studier

ADR Utbildning Grund Repetition

Repetitionsutbildning för förare som genomgått ADR Grund  under den närmaste 5 årsperioden. Godkänt prov på Trafikverket ger ADR intyg. 

Längd

2 dagar

Ort

Stockholm Farsta, Gävle, Stockholm Akalla, Göteborg, Malmö, Västerås, Falun, Umeå

Pris

3 600 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Inom en 5 årsperiod måste förare som genomgått en grundläggande förarutbildning genomgå en repetitionsutbildning. Repetitionsutbildningen  måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras.
Repetitionsutbildning behandlar samma områden som grundkursen. 
Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.
Läs mer på MSB hemsida

Utbildningen omfattar följande:
Vad är farligt gods, risker
Internationella transporter
Klassindelning och märkning av fordon
Miljöfarligt avfall
Krav på fordon, fordonsutrustning
Transporthandlingar
Brandövning och första hjälpen
Allmänna arbets- och säkerhetsbestämmelser

För transport av explosiva ämnen krävs att du kompletterar med ADR klass 1. För transport med tankbil krävs utbildningen ADR Tank.
Genomgått ADR grund med godkänt resultat inom en 5 års period.
Förare som genomgått ADR Grund inom en 5 årsperiod.
Efter genomgått godkänt prov hos transportstyrelsen utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ett förarintyg.
Beskrivning
Inom en 5 årsperiod måste förare som genomgått en grundläggande förarutbildning genomgå en repetitionsutbildning. Repetitionsutbildningen  måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras.
Repetitionsutbildning behandlar samma områden som grundkursen. 
Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.
Läs mer på MSB hemsida

Utbildningen omfattar följande:
Vad är farligt gods, risker
Internationella transporter
Klassindelning och märkning av fordon
Miljöfarligt avfall
Krav på fordon, fordonsutrustning
Transporthandlingar
Brandövning och första hjälpen
Allmänna arbets- och säkerhetsbestämmelser

För transport av explosiva ämnen krävs att du kompletterar med ADR klass 1. För transport med tankbil krävs utbildningen ADR Tank.
Förkunskaper
Genomgått ADR grund med godkänt resultat inom en 5 års period.
Målgrupp
Förare som genomgått ADR Grund inom en 5 årsperiod.
Intyg, certifiering
Efter genomgått godkänt prov hos transportstyrelsen utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ett förarintyg.
Stockholm Farsta
11 - 12 oktober, 08:00 - 16:00
Få platser kvar
Gävle
22 - 23 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
25 - 26 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Akalla
27 - 28 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
24 - 25 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
28 - 29 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
29 - 30 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Västerås
29 - 30 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
30 november - 01 december, 08:00 - 16:00
Få platser kvar
Umeå
08 - 09 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50