Mina studier

ADR Utbildning Grund Repetition

Repetitionsutbildning för förare som genomgått ADR Grund  under den närmaste 5 årsperioden. Godkänt prov på Trafikverket ger ADR intyg. 

Längd

2 dagar

Ort

Gävle, Stockholm Farsta, Umeå, Vännäs, Östersund, Malmö, Göteborg, Luleå, Sundsvall

Pris

3 900 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
FAQ

ADR Grund repetition måste förare som genomgått en grundläggande förarutbildning genomgå inom en 5 årsperiod. Repetitionsutbildningen  måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras.

Repetitionsutbildning behandlar samma områden som grundkursen. 

Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

Läs mer på MSB hemsida


Utbildningen omfattar följande:

 • Vad är farligt gods, risker
 • Internationella transporter
 • Klassindelning och märkning av fordon
 • Miljöfarligt avfall
 • Krav på fordon, fordonsutrustning
 • Transporthandlingar
 • Brandövning och första hjälpen
 • Allmänna arbets- och säkerhetsbestämmelser


För transport av explosiva ämnen krävs att du kompletterar med ADR klass 1. För transport med tankbil krävs utbildningen ADR Tank.

Sedan 1 mars 2019 genomförs examinationen av ADR-förare hos Trafikverket. Syftet är att säkerställa kunskapen hos förarna och skapa förutsättningar för en säker examination. Provet kostar 450 kr och betalas samt bokas av deltagaren själv i Trafikverkets bokningsportal.

Provet kan man boka när som helst. Vi rekommenderar att ni bokar era prov så snart som möjligt och en tid som är 1 dag tidigast efter avslutad kurs hos oss. Detta ifall Trafikverket får en fördröjning i sitt system.


Du hittar våra andra ADR kurser här:

ADR 1:3 Grund

ADR Utbildning Grund, hantering av farligt gods 2 dagar

ADR Utbildning Tank

ADR Utbildning Tank Repetition

ADR Utbildning Klass 1 Explosiva ämnen

Genomgått ADR grund med godkänt resultat inom en 5 års period.
Förare som genomgått ADR Grund inom en 5 årsperiod.
Efter genomgått godkänt prov hos transportstyrelsen utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ett förarintyg.
Fakta om ADR

Grundkurs
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

När föraren efter utbildningen har skrivit prov med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och därefter genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Specialkurser
Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera
 • explosiva ämnen och föremål i klass 1,
 • radioaktiva ämnen i klass 7, eller
 • farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
En specialkurs för explosiva ämnen och föremål respektive radioaktiva ämnen, består av 8 lektioner vardera och en specialkurs för tanktransport består av 12 lektioner.

Repetitionsutbildning
ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås följd av prov med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Repetitionsutbildning ges av utbildningsanordnare som är godkända av MSB.

Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser. Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras.
Beskrivning

ADR Grund repetition måste förare som genomgått en grundläggande förarutbildning genomgå inom en 5 årsperiod. Repetitionsutbildningen  måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras.

Repetitionsutbildning behandlar samma områden som grundkursen. 

Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

Läs mer på MSB hemsida


Utbildningen omfattar följande:

 • Vad är farligt gods, risker
 • Internationella transporter
 • Klassindelning och märkning av fordon
 • Miljöfarligt avfall
 • Krav på fordon, fordonsutrustning
 • Transporthandlingar
 • Brandövning och första hjälpen
 • Allmänna arbets- och säkerhetsbestämmelser


För transport av explosiva ämnen krävs att du kompletterar med ADR klass 1. För transport med tankbil krävs utbildningen ADR Tank.

Sedan 1 mars 2019 genomförs examinationen av ADR-förare hos Trafikverket. Syftet är att säkerställa kunskapen hos förarna och skapa förutsättningar för en säker examination. Provet kostar 450 kr och betalas samt bokas av deltagaren själv i Trafikverkets bokningsportal.

Provet kan man boka när som helst. Vi rekommenderar att ni bokar era prov så snart som möjligt och en tid som är 1 dag tidigast efter avslutad kurs hos oss. Detta ifall Trafikverket får en fördröjning i sitt system.


Du hittar våra andra ADR kurser här:

ADR 1:3 Grund

ADR Utbildning Grund, hantering av farligt gods 2 dagar

ADR Utbildning Tank

ADR Utbildning Tank Repetition

ADR Utbildning Klass 1 Explosiva ämnen

Förkunskaper
Genomgått ADR grund med godkänt resultat inom en 5 års period.
Målgrupp
Förare som genomgått ADR Grund inom en 5 årsperiod.
Intyg, certifiering
Efter genomgått godkänt prov hos transportstyrelsen utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ett förarintyg.
FAQ
Fakta om ADR

Grundkurs
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

När föraren efter utbildningen har skrivit prov med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och därefter genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Specialkurser
Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera
 • explosiva ämnen och föremål i klass 1,
 • radioaktiva ämnen i klass 7, eller
 • farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
En specialkurs för explosiva ämnen och föremål respektive radioaktiva ämnen, består av 8 lektioner vardera och en specialkurs för tanktransport består av 12 lektioner.

Repetitionsutbildning
ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås följd av prov med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Repetitionsutbildning ges av utbildningsanordnare som är godkända av MSB.

Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser. Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras.
Gävle
27 - 28 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
16 - 17 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå, Vännäs
21 - 22 augusti
Platser kvar
Östersund
23 - 24 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
24 - 25 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
29 - 30 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
30 - 31 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
06 - 07 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Umeå, Vännäs
18 - 19 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Östersund
20 - 21 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
26 - 27 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
04 - 05 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
05 - 06 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
10 - 11 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
11 - 12 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
17 - 18 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Stockholm Farsta
25 - 26 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Östersund
01 - 02 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
02 - 03 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
08 - 09 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
15 - 16 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
21 - 22 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö
05 - 06 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Östersund
05 - 06 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
06 - 07 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
11 - 12 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert