Information om Corona-viruset

Mina studier

ADR Utbildning Grund, hantering av farligt gods

Utbildningen för förare som transporterar farligt gods. Godkänt prov på Trafikverket ger ADR intyg. OBS,  pga av restriktioner kan delar av utbildningen bedrivas på distans. 

Längd

3 dagar

Ort

Falkenberg, Falun, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Luleå, Malmö, Norrköping, Stockholm Farsta, Sundsvall, Umeå, Växjö, Örebro, Östersund

Pris

4 800 SEK exkl moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Målgrupp
Intyg, certifiering
FAQ
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.
Läs mer på MSB hemsida

Utbildningen omfattar följande:
 • Vad är farligt gods, risker
 • Internationella transporter
 • Klassindelning och märkning av fordon
 • Miljöfarligt avfall
 • Krav på fordon, fordonsutrustning
 • Transporthandlingar
 • Brandövning och första hjälpen
 • Allmänna arbets- och säkerhetsbestämmelser
Utbildningen är giltig 5 år för att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov innan ADR-intygets giltighetstid förfaller.
För transport av explosiva ämnen krävs att du kompletterar med ADR klass 1. För transport med tankbil krävs utbildningen ADR Tank.


Förare som ska transportera farligt gods över värdeberäknad mängd och behöver ha ett ADR-förarintyg
Efter genomgått godkänt prov hos transportstyrelsen utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ett förarintyg.
Fakta om ADR

Grundkurs
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

När föraren efter utbildningen har skrivit prov med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och därefter genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Specialkurser
Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera
 • explosiva ämnen och föremål i klass 1,
 • radioaktiva ämnen i klass 7, eller
 • farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
En specialkurs för explosiva ämnen och föremål respektive radioaktiva ämnen, består av 8 lektioner vardera och en specialkurs för tanktransport består av 12 lektioner.

Repetitionsutbildning
ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås följd av prov med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Repetitionsutbildning ges av utbildningsanordnare som är godkända av MSB.

Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser. Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras.
Beskrivning
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.
Läs mer på MSB hemsida

Utbildningen omfattar följande:
 • Vad är farligt gods, risker
 • Internationella transporter
 • Klassindelning och märkning av fordon
 • Miljöfarligt avfall
 • Krav på fordon, fordonsutrustning
 • Transporthandlingar
 • Brandövning och första hjälpen
 • Allmänna arbets- och säkerhetsbestämmelser
Utbildningen är giltig 5 år för att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov innan ADR-intygets giltighetstid förfaller.
För transport av explosiva ämnen krävs att du kompletterar med ADR klass 1. För transport med tankbil krävs utbildningen ADR Tank.


Målgrupp
Förare som ska transportera farligt gods över värdeberäknad mängd och behöver ha ett ADR-förarintyg
Intyg, certifiering
Efter genomgått godkänt prov hos transportstyrelsen utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ett förarintyg.
FAQ
Fakta om ADR

Grundkurs
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

När föraren efter utbildningen har skrivit prov med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och därefter genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Specialkurser
Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera
 • explosiva ämnen och föremål i klass 1,
 • radioaktiva ämnen i klass 7, eller
 • farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
En specialkurs för explosiva ämnen och föremål respektive radioaktiva ämnen, består av 8 lektioner vardera och en specialkurs för tanktransport består av 12 lektioner.

Repetitionsutbildning
ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås följd av prov med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Repetitionsutbildning ges av utbildningsanordnare som är godkända av MSB.

Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad och prov med godkänt resultat skrivits innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltighetstiden har gått ut måste en ordinarie (förstagångs-) utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser. Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras.
Falkenberg
28 - 29 mars30 mars
Platser kvar
Falun
28 - 29 mars30 mars
Platser kvar
Gävle
28 - 29 mars30 mars
Platser kvar
Göteborg
28 - 29 mars30 mars
Platser kvar
Helsingborg
28 - 29 mars30 mars
Platser kvar
Jönköping
28 - 29 mars30 mars
Platser kvar
Karlstad
28 - 29 mars30 mars
Platser kvar
Luleå
28 - 29 mars30 mars
Platser kvar
Malmö
28 - 29 mars30 mars
Platser kvar
Norrköping
28 - 30 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
28 - 29 mars30 mars
Platser kvar
Stockholm Farsta
28 - 29 mars30 mars
Platser kvar
Sundsvall
28 - 29 mars30 mars
Platser kvar
Umeå
28 - 29 mars30 mars
Platser kvar
Växjö
28 - 29 mars30 mars
Platser kvar
Örebro
28 - 29 mars30 mars
Platser kvar
Östersund
28 - 29 mars30 mars
Platser kvar
Falkenberg
09 - 10 maj11 maj
Platser kvar
Falun
09 - 10 maj11 maj
Platser kvar
Gävle
09 - 10 maj11 maj
Platser kvar
Göteborg
09 - 10 maj11 maj
Platser kvar
Helsingborg
09 - 10 maj11 maj
Platser kvar
Jönköping
09 - 10 maj11 maj
Platser kvar
Karlstad
09 - 10 maj11 maj
Platser kvar
Luleå
09 - 10 maj11 maj
Platser kvar
Malmö
09 - 10 maj11 maj
Platser kvar
Norrköping
09 - 10 maj11 maj
Platser kvar
Stockholm Farsta
09 - 10 maj11 maj
Platser kvar
Sundsvall
09 - 10 maj11 maj
Platser kvar
Umeå
09 - 10 maj11 maj
Platser kvar
Växjö
09 - 10 maj11 maj
Platser kvar
Örebro
09 - 10 maj11 maj
Platser kvar
Östersund
09 - 10 maj11 maj
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50