Mina studier

ADR Utbildning Grund, hantering av farligt gods 2 dagar

Utbildningen för dig som arbetar som förare och som transporterar farligt gods. Anpassat upplägg, 2 dagar på plats + webbaserade egenstudier

Längd

2 dagar

Ort

Vännäs, Göteborg, Falun

Pris

4 800 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd+ Webbaserad

Beskrivning
Målgrupp
Intyg, certifiering
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.
Läs mer på  MSB hemsida 
Godkänt prov på Trafikverket ger ADR intyg.

Utbildningen omfattar följande:
 • Vad är farligt gods, risker
 • Internationella transporter
 • Klassindelning och märkning av fordon
 • Miljöfarligt avfall
 • Krav på fordon, fordonsutrustning
 • Transporthandlingar
 • Brandövning och första hjälpen
 • Allmänna arbets- och säkerhetsbestämmelser
Utbildningen är giltig 5 år, för att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov innan ADR-intygets giltighetstid förfaller.
För transport av explosiva ämnen krävs att du kompletterar med ADR klass 1. För transport med tankbil krävs utbildningen ADR Tank.

  
Förare som ska transportera farligt gods över värdeberäknad mängd och behöver ha ett ADR-förarintyg
Efter genomgått godkänt prov hos transportstyrelsen utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ett förarintyg.
Beskrivning
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.
Läs mer på  MSB hemsida 
Godkänt prov på Trafikverket ger ADR intyg.

Utbildningen omfattar följande:
 • Vad är farligt gods, risker
 • Internationella transporter
 • Klassindelning och märkning av fordon
 • Miljöfarligt avfall
 • Krav på fordon, fordonsutrustning
 • Transporthandlingar
 • Brandövning och första hjälpen
 • Allmänna arbets- och säkerhetsbestämmelser
Utbildningen är giltig 5 år, för att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov innan ADR-intygets giltighetstid förfaller.
För transport av explosiva ämnen krävs att du kompletterar med ADR klass 1. För transport med tankbil krävs utbildningen ADR Tank.

  
Målgrupp
Förare som ska transportera farligt gods över värdeberäknad mängd och behöver ha ett ADR-förarintyg
Intyg, certifiering
Efter genomgått godkänt prov hos transportstyrelsen utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ett förarintyg.
Vännäs
01 - 02 februari 2023, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
07 - 08 februari 2023, 08:00 - 16:00
Platser kvar
28 - 29 mars 2023, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Falun
30 - 31 mars 2023, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
09 - 10 maj 2023, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert