Mina studier

 

Företagssamarbeten

 

För oss är det viktigt att ha ett nära samarbete med företag i de branscher där vi utbildar. Vill du kanske ta emot praktikanter, anställa utbildade deltagare, delta i ledningsgrupp, forma framtidens utbildningar, delta i branschdagar eller föreläsa på utbildningar? Möjligheterna är många. Tveka inte att kontakta oss för ett möte!

Vad är LIA?

 

Yrkeshögskoleutbildningar är eftergymnasiala och innehåller praktik som Myndigheten för yrkeshögskolan kallar LIA, Lärande i arbete. Målet med LIA-perioden är att de studerande ska förberedas, lära sig yrket och vara anställningsbara från dag ett efter examen.

 

Yrkeshögskolans tydligaste kännetecken är att teoretiska kunskaper ska varvas med praktiska färdigheter.

 

Under LIA-perioderna får den studerande möjlighet att under handledning vidareutveckla sina kunskaper från skolan. De får lära sig yrket praktiskt i en verklig miljö och pröva på yrkesrollen, vilket ger dem erfarenhet och kunskap när de sedan ska ut och börja jobba.

 

Efter genomförd YH-utbildning får den studerande en yrkeshögskoleexamen.

 

Är du intresserad av att anställa studerande som har utbildat sig på YrkesAkademin?

 

Kontakta yh@ya.se, 023 – 584 00

 

 

Ta emot LIA-studerande

 

Som arbetsgivare är det en unik möjlighet att prova på och få kontakt med framtida medarbetare med de senaste kunskaperna i branschen. Det är helt kostnadsfritt för en verksamhet att ta emot en LIA-studerande.

 

Om verksamheten i framtiden planerar att rekrytera ny personal är LIA en utmärkt rekryteringsväg för att prova på ett samarbete utan att förbinda sig till en anställning.

 

LIA är en kurs som finns med i utbildningsplanen vilket innebär en del ansvar för LIA-företaget. Det är viktigt att företaget som tar emot en LIA-studerande är engagerade och ger rätt arbetsuppgifter till den studerande. Den studerande ska delta i arbetet och medverka i projekt, arbetslag eller annan del av verksamheten.

 

Välj ut en person i företaget som agerar handledare. En handledare ska se till så att den studerande får uppgifter som motsvarar kursmålens krav. Den ska också i slutet av perioden utvärdera och bedöma den studerandes arbetsinsats. Handledaren erbjuds en handledarutbildning och stöd från utbildningsanordnaren under hela LIA-perioden.

 

Vill du bli ett LIA-företag? Kontakta yh@ya.se, 023 – 584 00.

 

 

Delta i ledningsgrupp

 

YrkesAkademin har ett nära samarbete med arbetslivet och de branscher vi utbildar inom. Bakom varje YH-utbildning finns en ledningsgrupp med företag, en studeranderepresentant, en utbildningsledare och representanter från kommun och högskola.

 

Ledningsgruppens främsta uppgift är att se till att utbildningen håller hög kvalité, så att de studerande får den kompetens som arbetslivet efterfrågar. Ledningsgruppen har stort inflytande i utbildningen och sammanträder cirka fyra gånger per år.

 

Är du intresserad av att sitta med i en ledningsgrupp för någon av våra YH-utbildningar?

 

Kontakta yh@ya.se, 023 – 584 00.

 

 

Föreläsa på YrkesAkademin

 

YrkesAkademin letar ständigt efter gästföreläsare som kan inspirera våra studerande. Föreläsningarna går bra att hålla fysiskt på plats och via webb med hjälp utav våra nätbaserade lärplattformar. Vi söker företag, organisationer och andra verksamheter som är intresserad av att dela med sig av sin kunskap, i de branscher som är relevanta för våra utbildningar.

 

Är du intresserad av att föreläsa hos oss på YrkesAkademin?

 

Kontakta yh@ya.se, 023 – 584 00.