Mina studier

Enstaka kurser

 

Enstaka kurser är en möjlighet för dig att delta i utvalda yrkeshögskolekurser.

Antagningskraven till respektive utbildning varierar något. Hör av dig till oss vid intresse så hjälper vi dig med behörighetsfrågan.

 

AKTUELLA KURSER

Affärsutvecklare Besöksnäring distans

Revenue management, 15 yhp, Åre

Under kursen lär du dig att planera och optimera resurser samt prissätta efter efterfrågan på tjänster och tillgänglig kapacitet. Målet med kursen är att du ska ha färdighet att skapa en Revenue management-analys genom information om tillgång, priskänslighet hos kunder, omvärldsfaktorer och marginaler för att leverera en produkt eller tjänst. Därefter ska priset kunna revideras med hänsyn till fyllnadsgrad och break even-nivå.

Period: 2023-01-02 - 2023-01-20

Ansök innan: 2022-12-15


Kontakta oss för anmälan
Business English & Cross Cultural Communication, 20 yhp, Åre

Kunskaper och färdigheter i affärsengelska krävs för att hantera internationella relationer och internationella marknader. Kursens syfte är att du ska bli bekväm med att använda engelska för att kommunicera kring affärsutvecklingsbegrepp och besöksnäringsterminologi såväl muntligt som skriftligt. Målet är att du ska kunna kommunicera med engelsk terminologi från besöksnäringen samt kunna översätta paketerade arrangemang till engelska versioner.

Period: 2022-11-28 - 2022-12-23

Ansök innan: 2022-11-14


Kontakta oss för anmälan
Affärsjuridik, 20 yhp, Åre

Kursen syftar till att ge dig kunskaper om lagar som reglerar besöksnäringen och marknadsföring och försäljning av tjänster. Målet med kursen är att ge dig kunskap om rådande juridiska ramar och bestämmelser för vanliga scenarier avseende verksamheter och organisationer inom besöksnäring och reseproduktion.

Period: 2022-08-22 - 2022-09-16

Ansök innan: 2022-08-08


Kontakta oss för anmälan
Revenue management, 15 yhp, Örnsköldsvik

Under kursen lär du dig att planera och optimera resurser samt prissätta efter efterfrågan på tjänster och tillgänglig kapacitet. Målet med kursen är att du ska ha färdighet att skapa en Revenue management-analys genom information om tillgång, priskänslighet hos kunder, omvärldsfaktorer och marginaler för att leverera en produkt eller tjänst. Därefter ska priset kunna revideras med hänsyn till fyllnadsgrad och break even-nivå.

Period: 2022-08-29 - 2022-09-16

Ansök innan: 2022-08-15


Kontakta oss för anmälan
Affärsjuridik, 20 yhp, Örnsköldsvik

Kursen syftar till att ge dig kunskaper om lagar som reglerar besöksnäringen och marknadsföring och försäljning av tjänster. Målet med kursen är att ge dig kunskap om rådande juridiska ramar och bestämmelser för vanliga scenarier avseende verksamheter och organisationer inom besöksnäring och reseproduktion.

Period: 2022-09-19 - 2022-10-14

Ansök innan: 2022-09-05


Kontakta oss för anmälan
Affärsutveckling, 20 yhp, Örnsköldsvik

Kursen behandlar hur du utifrån givna resurser, affärsidé och behovsbild tar fram förslag på och leder utvecklingsinsatser för att främja en hållbar besöksnäring på en destination eller anläggning.
Målet är att du ska ha kunskap och färdighet att utveckla och genomföra hållbara koncept som gagnar besökaren men även är lönsamt för företaget eller destinationen. Detta baserat på analysmaterial och tillgänglighet i verksamheten.

Period: 2022-10-17 - 2022-11-11

Ansök innan: 2022-10-03


Kontakta oss för anmälan
Produktutveckling och paketering 25 yhp, Falun

Period: 2022-08-22 - 2022-09-23

Ansök innan: 2022-08-20


Kontakta oss för anmälan
Hållbar utveckling, 20 yhp, Falun

Kursens syfte är att med utgångspunkt i hållbar utveckling ska du kunna åstadkomma eller vidareutveckla attraktiva affärer, verksamheter och destinationer samt engagera andra i hållbarhetsfrågor i din yrkesroll.
Målet med kursen är att ge dig kunskap, färdigheter och kompetenser för att kunna identifiera, undersöka och analysera en verksamhets/organisations/destinations hållbarhetsarbete och kunna ta fram relevanta förslag för åtgärder och utveckling av praktiskt hållbarhetsarbete.

Period: 2022-09-19 - 2022-10-21

Ansök innan: 2022-09-17


Kontakta oss för anmälan
Revenue Management, 15 yhp, Falun

Period: 2022-10-24 - 2022-11-11

Ansök innan: 2022-10-22


Kontakta oss för anmälan
Affärsjuridik, 20 yhp, Falun

Kursen syftar till att ge dig kunskaper om lagar som reglerar besöksnäringen och marknadsföring och försäljning av tjänster. Målet med kursen är att ge dig kunskap om rådande juridiska ramar och bestämmelser för vanliga scenarier avseende verksamheter och organisationer inom besöksnäring och reseproduktion.

Period: 2022-11-14 - 2022-09-12

Ansök innan: 2022-12-11


Kontakta oss för anmälan
Business English, 20 yhp, Falun

Period: 2022-12-12 - 2022-12-23

Ansök innan: 2022-10-12


Period: 2023-09-01 - 2023-01-20

Ansök innan: 2023-07-01


Kontakta oss för anmälan
Affärsutveckling, 20yhp, Falun

Period: 2023-01-23 - 2023-02-17

Ansök innan: 2023-01-21


Kontakta oss för anmälan
Utbildningssida för Affärsutvecklare Besöksnäring distans

Hotel Supervisor distans

Revenue Management 

Period: 2022-08-01 - 2022-09-23

Ansök innan: 2022-08-01


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Affärsekonomi

Period: 2022-09-26 - 2022-11-04

Ansök innan: 2022-09-15


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Affärskommunikation 

Period: 2022-11-07 - 2022-12-02

Ansök innan: 2022-11-01


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Strategiskt hållbarhetsarbete

Period: 2022-12-05 - 2023-01-13

Ansök innan: 2022-12-01


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Arbetsrätt & Schemaläggning 

Period: 2023-01-16 - 2023-02-24

Ansök innan: 2023-01-12


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Utbildningssida för Hotel Supervisor distans

Drift- och fastighetstekniker Distans

Energieffektivisering och Hållbarhet

Period: 2022-08-01 - 2022-09-02

Ansök innan: 2022-07-24


Kontakta oss för anmälan
Fastighetsautomation

Period: 2022-08-01 - 2022-08-28

Ansök innan: 2022-07-24


Period: 2022-09-05 - 2022-09-30

Ansök innan: 2022-08-28


Kontakta oss för anmälan
Utbildningssida för Drift- och fastighetstekniker Distans

Produktionsutveckling Industri 4.0 distans

Produktionsutveckling mot industri 4.0, Örnsköldsvik

Period: 2022-08-08 - 2022-10-07

Ansök innan: 2022-07-15


Kontakta oss för anmälan
Utbildningssida för Produktionsutveckling Industri 4.0 distans

Träbyggnadsprojektör hållbart byggande Distans

Konstruktion för industriellträbyggnad

Period: 2022-08-15 - 2022-10-14

Ansök innan: 2022-08-05


Kontakta oss för anmälan
Byggstyrning och kalkyl

Under kursen lär du dig att beräkna och kalkylera uppdrag inom byggsektorn i allmänhet och träbyggnad i synnerhet. Du får insikt i de ekonomiska parametrar som styr olika tillverknings- och produktionsmetoder och lär dig att skapa grundläggande ekonomiska kalkyler för projekt inom industriell och traditionell träbyggnad.

Period: 2023-01-09 - 2023-01-27

Ansök innan: 2023-01-01


Kontakta oss för anmälan
Entreprenadsjuridik

Period: 2023-01-30 - 2023-02-24

Ansök innan: 2023-01-20


Kontakta oss för anmälan
Utbildningssida för Träbyggnadsprojektör hållbart byggande Distans

TRAC Turism- och resekonsult distans

Affärsekonomi och Yieldmanagement, Uppsala

Period: 2022-05-30 - 2022-06-24

Ansök innan: 2022-05-25


Kontakta oss för anmälan
Sales, communications, e-commerce and content marketing, Uppsala

Period: 2022-08-22 - 2022-09-30

Ansök innan: 2022-08-20


Kontakta oss för anmälan
Reseproduktion och paketering, Uppsala

Period: 2022-11-28 - 2022-12-30

Ansök innan: 2022-11-25


Kontakta oss för anmälan
Service- och travelmanagement, Uppsala

Period: 2022-11-07 - 2022-11-25

Ansök innan: 2022-11-01


Kontakta oss för anmälan
Utbildningssida för TRAC Turism- och resekonsult distans

BIM-samordnare Distans

Enteprenadsjuridik

Period: 2022-08-15 - 2022-09-09

Ansök innan: 2022-08-11


Kontakta oss för anmälan
Kommunikation, projekt och projektledning

Period: 2022-09-12 - 2022-10-07

Ansök innan: 2022-09-05


Kontakta oss för anmälan
BIM 2 arbetsmiljö, logistik och risker

Period: 2022-10-10 - 2022-11-18

Ansök innan: 2022-10-05


Kontakta oss för anmälan
Kvalitet och samordning i projektering

Period: 2022-11-21 - 2023-01-27

Ansök innan: 2022-11-15


Kontakta oss för anmälan
3D scanning, VR och AR

Period: 2023-01-30 - 2023-02-24

Ansök innan: 2023-01-25


Kontakta oss för anmälan
Utbildningssida för BIM-samordnare Distans

 

Intresserad?

Skicka ett mejl till antagningyh@ya.se så hjälper vi dig komma till rätta!

 

Antagningyh@ya.se