Mina studier

Enstaka kurser

 

Enstaka kurser är en möjlighet för dig att delta i utvalda yrkeshögskolekurser.

Antagningskraven till respektive utbildning varierar något. Hör av dig till oss vid intresse så hjälper vi dig med behörighetsfrågan.

 

AKTUELLA KURSER

Affärsutvecklare Besöksnäring distans

Revenue management, 15 yhp, Åre

Under kursen lär du dig att planera och optimera resurser samt prissätta efter efterfrågan på tjänster och tillgänglig kapacitet. Målet med kursen är att du ska ha färdighet att skapa en Revenue management-analys genom information om tillgång, priskänslighet hos kunder, omvärldsfaktorer och marginaler för att leverera en produkt eller tjänst. Därefter ska priset kunna revideras med hänsyn till fyllnadsgrad och break even-nivå.

Period: 2023-01-02 - 2023-01-20

Ansök innan: 2022-12-15


Kontakta oss för anmälan
Business English & Cross Cultural Communication, 20 yhp, Åre

Kunskaper och färdigheter i affärsengelska krävs för att hantera internationella relationer och internationella marknader. Kursens syfte är att du ska bli bekväm med att använda engelska för att kommunicera kring affärsutvecklingsbegrepp och besöksnäringsterminologi såväl muntligt som skriftligt. Målet är att du ska kunna kommunicera med engelsk terminologi från besöksnäringen samt kunna översätta paketerade arrangemang till engelska versioner.

Period: 2022-11-28 - 2022-12-23

Ansök innan: 2022-11-14


Kontakta oss för anmälan
Revenue Management, 15 yhp, Falun

Period: 2022-10-24 - 2022-11-11

Ansök innan: 2022-10-22


Kontakta oss för anmälan
Affärsjuridik, 20 yhp, Falun

Kursen syftar till att ge dig kunskaper om lagar som reglerar besöksnäringen och marknadsföring och försäljning av tjänster. Målet med kursen är att ge dig kunskap om rådande juridiska ramar och bestämmelser för vanliga scenarier avseende verksamheter och organisationer inom besöksnäring och reseproduktion.

Period: 2022-11-14 - 2022-12-09

Ansök innan: 2022-11-12


Kontakta oss för anmälan
Business English, 20 yhp, Falun

Period: 2022-12-12 - 2022-12-23

Ansök innan: 2022-10-12


Period: 2023-01-09 - 2023-01-20

Ansök innan: 2023-01-07


Kontakta oss för anmälan
Affärsutveckling, 20yhp, Falun

Period: 2023-01-23 - 2023-02-17

Ansök innan: 2023-01-21


Kontakta oss för anmälan
Utbildningssida för Affärsutvecklare Besöksnäring distans

Hotel Supervisor distans

Affärskommunikation 

Period: 2022-11-07 - 2022-12-02

Ansök innan: 2022-11-01


Kontakta oss för anmälan
Strategiskt hållbarhetsarbete

Period: 2022-12-05 - 2023-01-13

Ansök innan: 2022-12-01


Kontakta oss för anmälan
Arbetsrätt & Schemaläggning 

Period: 2023-01-16 - 2023-02-24

Ansök innan: 2023-01-12


Kontakta oss för anmälan
Utbildningssida för Hotel Supervisor distans

Drift- och fastighetstekniker Distans

Kyla- och värmepumpsteknik, 15 yh-poäng

Kursen ger dig specialiserad kunskap inom kyl- och värmepumpsteknik. Vi går igenom hur du på ett energismart sätt sköter drift och underhåll av kyl- och värmetekniska installationer. Efter kursen har du kompetens i att bedöma energibesparingspotentialer och lönsamhet vid åtgärder vad gäller minskning av kylbehovet i en fastighet.

Period: 2022-10-31 - 2022-11-18

Ansök innan: 2022-10-24


Kontakta oss för anmälan
Energieffektivisering och hållbarhet, 25 yh-poäng

Under kursen lär du dig om energieffektivisering i praktiken genom att få förståelse för sammanhang mellan värme, kyla, ventilation och de digitala system som finns i fastigheter. Kursen behandlar också hållbarhetsmål och hur fastighetsdrift kan optimeras för minskad miljöpåverkan. Du får också lära dig att göra en energieffektiviseringsanalys och åtgärdsplaner med syfte att optimera fastighetsdriften ur ett energi- och miljöhållbart sätt.

Period: 2022-11-21 - 2022-12-23

Ansök innan: 2022-11-14


Kontakta oss för anmälan
Fastighetsautomation, 25 yh-poäng

Under kursen går vi igenom olika styr- och reglersystem, drift av systemen, verktyg för felsökning och identifiering av störningar och åtgärder. Du lär dig att självständigt kunna ansvara för energieffektiviserande drift, underhåll samt justering och intrimning av olika fastigheters styr- och reglerutrustning.

Period: 2023-01-09 - 2023-02-03

Ansök innan: 2023-01-02


Kontakta oss för anmälan
Utbildningssida för Drift- och fastighetstekniker Distans

Träbyggnadsprojektör hållbart byggande Distans

Byggstyrning och kalkyl

Under kursen lär du dig att beräkna och kalkylera uppdrag inom byggsektorn i allmänhet och träbyggnad i synnerhet. Du får insikt i de ekonomiska parametrar som styr olika tillverknings- och produktionsmetoder och lär dig att skapa grundläggande ekonomiska kalkyler för projekt inom industriell och traditionell träbyggnad.

Period: 2023-01-09 - 2023-01-27

Ansök innan: 2023-01-01


Kontakta oss för anmälan
Entreprenadsjuridik

Period: 2023-01-30 - 2023-02-24

Ansök innan: 2023-01-20


Kontakta oss för anmälan
Utbildningssida för Träbyggnadsprojektör hållbart byggande Distans

TRAC Turism- och resekonsult distans

Reseproduktion och paketering, 25 yhp, Uppsala

Den studerande ska genom kursen få kunskaper i hur man paketerar resor från idé till färdig produkt utifrån kundens önskemål.Syftet med kursen är att den studerande ska kunna arbeta med reseproduktion och skräddarsydda arrangemang med branschens vedertagna projektmetodik.

Period: 2022-11-28 - 2022-12-30

Ansök innan: 2022-11-25


Kontakta oss för anmälan
Service- och Travel Management, 15 yhp, Uppsala

Den studerande ska genom kursen få en bred kunskap om Travel Management, upphandling av resetjänster och resepolicys samt om kundnöjdhet och servicegarantier.Kursens syfte är att den studerande ska få kunskap om inköpsprocessen, företags reseupphandling och kunskap om en resebyrås roll i denna process. Den studerande ska också få kunskap och färdighet i kundnöjdhetsundersökning (NKI) och olika former av servicegarantier (SLA).

Period: 2022-11-07 - 2022-11-25

Ansök innan: 2022-11-01


Kontakta oss för anmälan
Utbildningssida för TRAC Turism- och resekonsult distans

BIM-samordnare Distans

3D scanning, VR och AR, 20yhp

Period: 2023-01-30 - 2023-02-24

Ansök innan: 2023-01-25


Kontakta oss för anmälan
BIM 2 arbetsmiljö, logistik och risker

Period: 2022-10-10 - 2022-11-18

Ansök innan: 2022-10-05


Kontakta oss för anmälan
Kvalitet och samordning i projektering, 40 yhp

I denna kurs lär du dig om hur marknaden och byggbranschen hanterar digital modellering och olika program och system för projektering. Fokus ligger på att du ska få god kännedom om vilka krav som kan ställas vid upphandling av konsulter, företag och entreprenörer vid upphandling och genomförande av byggprojekt. Du får lära dig om rätt verktyg för samordning och förmåga att skapa rutiner för en säker, konfliktfri och uppdaterad BIM-hantering.

Period: 2022-11-21 - 2023-01-27

Ansök innan: 2022-11-15


Kontakta oss för anmälan
Utbildningssida för BIM-samordnare Distans

 

Intresserad?

Skicka ett mejl till antagningyh@ya.se så hjälper vi dig komma till rätta!

 

Antagningyh@ya.se