Mina studier

Enstaka kurser

Enstaka kurser är en möjlighet för dig att delta i utvalda yrkeshögskolekurser.

Antagningskraven till respektive utbildning varierar något. Hör av dig till oss vid intresse så hjälper vi dig med behörighetsfrågan.

 

AKTUELLA KURSER

Affärsutvecklare Besöksnäring

Produktutveckling och paketering, 25 yhp, Åre

Syften med kursen är att du ska kunna utveckla tjänster och produkter inom ramen för en verksamhet eller i nätverk och paketera dessa mot givna marknadssegment, nationellt eller internationellt. Målet är att du ska ha kunskap kring tjänster och produkter, deras kärnvärde och merförsäljning. Vidare ska du ha färdighet att paketera en tjänst på olika sätt, baserat på målgrupp och i samråd med ett nätverk av aktörer. Du ska kunna tänka hela vägen från enkel planering och infrastruktur till leverans och uppföljning.

Period: 2023-03-13 - 2023-04-14

Ansök innan: 2023-03-06


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Hållbar utveckling, 20 yhp, Åre

Kursens syfte är att med utgångspunkt i hållbar utveckling ska du kunna åstadkomma eller vidareutveckla attraktiva affärer, verksamheter och destinationer samt engagera andra i hållbarhetsfrågor i din yrkesroll. Målet med kursen är att ge dig kunskap, färdigheter och kompetenser för att kunna identifiera, undersöka och analysera en verksamhets/organisations/destinations hållbarhetsarbete och kunna ta fram relevanta förslag för åtgärder och utveckling av praktiskt hållbarhetsarbete.

Period: 2023-04-17 - 2023-05-12

Ansök innan: 2023-04-13


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Affärsutveckling, 20 yhp, Åre

Kursen behandlar hur du utifrån givna resurser, affärsidé och behovsbild tar fram förslag på och leder utvecklingsinsatser för att främja en hållbar besöksnäring på en destination eller anläggning. Målet är att du ska ha kunskap och färdighet att utveckla och genomföra hållbara koncept som gagnar besökaren men även är lönsamt för företaget eller destinationen. Detta baserat på analysmaterial och tillgänglighet i verksamheten.

Period: 2023-05-15 - 2023-06-09

Ansök innan: 2023-05-11


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Affärsjuridik, 20 yhp, Åre

Kursen syftar till att ge dig kunskaper om lagar som reglerar besöksnäringen och marknadsföring och försäljning av tjänster. Målet med kursen är att ge dig kunskap om rådande juridiska ramar och bestämmelser för vanliga scenarier avseende verksamheter och organisationer inom besöksnäring och reseproduktion.

Period: 2023-08-14 - 2023-09-08

Ansök innan: 2023-08-10


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Business English & Cross Cultural Communication, 20 yhp, Åre

Kunskaper och färdigheter i affärsengelska krävs för att hantera internationella relationer och internationella marknader. Kursens syfte är att du ska bli bekväm med att använda engelska för att kommunicera kring affärsutvecklingsbegrepp och besöksnäringsterminologi såväl muntligt som skriftligt. Målet är att du ska kunna kommunicera med engelsk terminologi från besöksnäringen samt kunna översätta paketerade arrangemang till engelska versioner.

Period: 2023-11-20 - 2023-12-15

Ansök innan: 2023-11-16


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Utbildningssida för Affärsutvecklare Besöksnäring

Hotel Supervisor

Arbetsrätt och schemaläggning, 15 yhp, (Deltid 50%)

Under den här kursen får du lära dig om arbetsmiljö, säkerhet och schemaläggning. Du får insikt i ledarens roll och ansvar samt de lagar och bestämmelser som styr verksamheter inom hotellområdet. Du får en medvetenhet kring verksamhetens ansvar för att följa styrdokumenten för arbetsmiljö och arbetsrätt.

Period: 2023-01-16 - 2023-02-24

Ansök innan: 2023-12-01


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Utbildningssida för Hotel Supervisor

Hållbar Produktionsutveckling Industri 4.0 distans

Digitalisering och inbyggda system i produktion, 30 yhp, Örnsköldsvik

Syftet med kursen är att ge inblick och förståelse för hur människa, maskin och process kommunicerar med varandra. Den studerande får kunskaper om de möjligheter den nya tekniken inom digitalisering och automation kan innebära för produktionen resultatmässigt. Målet med kursen är att den studerande skall få kunskap, färdighet och kompetens inom digitala kommunikationssätt, robotar, programmering och signalteknik. Vidare vilken effekt en digital implementering innebär i en befintlig produktionsenhet gällande utfall såväl flödesmässigt, i producerade enheter och ekonomiskt.

Kursen innehåller:
• Utveckling och optimering av IT system
• Digitalisering i produktion
• Digitala kommunikationssätt, robotar, programmering och signalteknik
• Användningsområden inom den industriella produktionen av realtidsdata och IOT (internet of things)
• Nätverkstopologier, OSI-modellen, standarder och protokoll som utgör grunden i industriella IT-lösningar
• Big data för produktionsenheter och underhåll

Period: 2023-05-29 - 2023-07-07

Ansök innan: 2023-05-15


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Automatiserade tillverkningsprocesser, 30 yhp, Örnsköldsvik

Syftet med kursen är att ge den studerande god kunskap om utvecklingen inom automatiserade tillverkningsprocesser. Från industrialiseringens ursprung till de senaste helt automatiserade produktionsenheterna. Om konstruktionen hos automatiserade tillverkningssystem samt de program och maskinvarulösningar som behövs för att dessa ska samverka effektivt. Målet med kursen är att den studerande skall ha kunskap om vanliga automationslösningar inom industri, programmeringsspråk samt de vanligaste funktionerna som används inom industriautomation. De skall kunna analysera automationslösningar i befintlig produktion, identifiera programmeringslösning samt värdera de förbättringar som ges genom användandet av realtidsdata och IOT (Internet of things).

Kursen innehåller:
• Utvecklingen inom automatiserad produktion
• Om programmeringsverktygen dess menyer och konfiguration
• Automatiseringens betydelse för effektiv produktion
• Framställa en pedagogisk instruktion i lämplig mjukvara

Period: 2023-04-17 - 2023-05-26

Ansök innan: 2023-04-01


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Produktionsutveckling mot industri 4.0, 45 yhp, Örnsköldsvik

Period: 2023-08-14 - 2023-10-13

Ansök innan: 2023-07-15


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Utbildningssida för Hållbar Produktionsutveckling Industri 4.0 distans

Träbyggnadsprojektör hållbart byggande

Byggstyrning och kalkyl

Under kursen lär du dig att beräkna och kalkylera uppdrag inom byggsektorn i allmänhet och träbyggnad i synnerhet. Du får insikt i de ekonomiska parametrar som styr olika tillverknings- och produktionsmetoder och lär dig att skapa grundläggande ekonomiska kalkyler för projekt inom industriell och traditionell träbyggnad.

Period: 2024-01-22 - 2024-02-09

Ansök innan: 2024-01-05


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Entreprenadjuridik

Under kursen lär du dig grunderna i avtalsrätt, standardavtal och entreprenadjuridik samt AB, ABT och AMT. Du får förståelse för byggbranschens standardavtal för material, projektering och utförande samt kunskap om branschspecifika termer och begrepp. Du lär dig om uppbyggnaden av en teknisk beskrivning, mät- och ersättningsregler samt struktur i AMA-systemet.

Period: 2024-02-12 - 2024-03-01

Ansök innan: 2024-01-26


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
3D CAD och Ritteknik

Under kursen lär du dig att självständigt nyttja 3D-CAD-teknik i kombination med rittekniska regler i byggnadsteknisk och mekanisk projektering, konstruktionsarbete och ritningsframställning. Du får en grundläggande kunskap och förståelse för hur tekniken kan nyttjas inom design- och konstruktionsteknik med fokus på industriellt byggande, prefabricerade byggsystem samt effektiv produktion.

Period: 2023-04-24 - 2023-06-09

Ansök innan: 2023-04-08


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Projektledning och ledarskap

Under den här kursen lär du dig grundläggande principer för modernt ledarskap. Vi går igenom delar som projektstyrning, organisationsformer, planering, genomförande, leverans och uppföljning. Kursen berör också ämnen som kommunikation, gruppdynamik och interkulturella relationer.

Period: 2023-10-30 - 2023-11-24

Ansök innan: 2023-10-13


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Konstruktion för Industriell träbyggnad

Kursen ger dig kunskaper för att kunna konstruera för modernt och effektivt industriellt träbyggande. Vi går också igenom grundläggande tillverkning och träproduktion, användningsområden för träbaserade byggmaterial och komponenter samt metoder och byggsystem för flervåningsbyggnader som används idag. Du lär dig också om hur funktionskrav och ekonomi påverkar val av material, byggtekniska lösningar och produktionsmetoder.

Period: 2023-11-27 - 2024-01-19

Ansök innan: 2023-11-10


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Utbildningssida för Träbyggnadsprojektör hållbart byggande

TRAC Turism- och Resekonsult

Reseproduktion och paketering, 25 yhp, Uppsala

Den studerande ska genom kursen få kunskaper i hur man paketerar resor från idé till färdig produkt utifrån kundens önskemål. Syftet med kursen är att den studerande ska kunna arbeta med reseproduktion och skräddarsydda arrangemang med branschens vedertagna projektmetodik.

Period: 2023-10-23 - 2023-11-24

Ansök innan: 2023-10-16


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Reseproduktion och paketering, 25 yhp, Helsingborg

Den studerande ska genom kursen få kunskaper i hur man paketerar resor från idé till färdig produkt utifrån kundens önskemål. Syftet med kursen är att den studerande ska kunna arbeta med reseproduktion och skräddarsydda arrangemang med branschens vedertagna projektmetodik.

Period: 2023-04-17 - 2023-05-19

Ansök innan: 2023-04-13


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Service- och Travel Management, 15 yhp, Uppsala

Den studerande ska genom kursen få en bred kunskap om Travel Management, upphandling av resetjänster och resepolicys samt om kundnöjdhet och servicegarantier. Kursens syfte är att den studerande ska få kunskap om inköpsprocessen, företags reseupphandling och kunskap om en resebyråers roll i denna process. Den studerande ska också få kunskap och färdighet i kundnöjdhetsundersökning (NKI) och olika former av servicegarantier (SLA).

Period: 2023-10-02 - 2023-10-20

Ansök innan: 2023-09-25


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Service- och Travel Management, 15 yhp, Helsingborg

Den studerande ska genom kursen få en bred kunskap om Travel Management, upphandling av resetjänster och resepolicys samt om kundnöjdhet och servicegarantier. Kursens syfte är att den studerande ska få kunskap om inköpsprocessen, företags reseupphandling och kunskap om en resebyråers roll i denna process. Den studerande ska också få kunskap och färdighet i kundnöjdhetsundersökning (NKI) och olika former av servicegarantier (SLA).

Period: 2023-03-27 - 2023-04-14

Ansök innan: 2023-03-13


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Branschjuridik, 15 yhp, Uppsala

Den studerande ska genom kursen få kunskap så att den studerandes försäljning och produktion av resor erbjuds på ett rättssäkert sätt. Syftet med kursen är att den studerande har kunskap om de delar av lagstiftningen som reglerar köp, avtal och ansvar inom turism- och resebranschen. Vidare färdigheter att använda och hänvisa till dessa lagstöd vid försäljning och reseproduktion eller reklamation.

Period: 2023-05-09 - 2023-05-27

Ansök innan: 2023-05-01


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Business English and Intercultural Communications, 15 yhp, Uppsala

Den studerande ska under kursen utveckla sin förmåga att kommunicera med engelsk terminologi från resebranschen samt få kunskap och färdigheter i att möta aktörer på en internationell marknad. Kursens syfte är att de studerande ska lära sig att kommunicera muntligt och skriftligt i olika yrkessituationer samt att läsa och förstå information inom yrkesområdet.

Period: 2023-05-15 - 2023-06-02

Ansök innan: 2023-05-08


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Affärsekonomi, 10 yhp, Uppsala

Den studerande ska genom kursen få ett affärsmässigt fokus och kunna hantera ekonomiska frågor i det dagliga arbetet. Syftet med kursen är att den studerande får kunskap, färdighet och kompetens för att skapa och redovisa lönsamma affärer, arbeta med kundarvoden, nettopris, marginaler, påslag och resebranschens momssatser och skatter.

Period: 2023-11-27 - 2023-12-08

Ansök innan: 2023-11-20


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Prissättning och Revenue management, 10 yhp, Uppsala

Den studerande ska genom kursen få ett affärsmässigt fokus och kunna hantera ekonomiska frågor i det dagliga arbetet. Kursens syfte är att få inblick I “Revenue management” för att öka vinsten av försäljning genom statistiska analyser av kundernas köpbeteende och förutsägelser av efterfrågan, vilket sedan ligger till grund för en segmenterad prissättning.

Period: 2023-12-11 - 2023-12-22

Ansök innan: 2023-12-04


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Projektledning och Event Management, 10 yhp, Uppsala

Den studerande ska genom kursen självständigt kunna driva ett projekt från början till slut och få kunskap om villkor och former för ett projektarbete, samt hur ett projekt leds genom alla dess processer. Den studerande ska bli väl förtrogen med de verktyg som ständigt utvecklas, för att underlätta projektarbete. Kursen syfte är att ge grundläggande kunskaper om projektarbete, projektledning och om projektledarens roll. Kursen behandlar också, projektet som arbetsform, initiering, förstudie, projektgruppen, planering, genomförande, att leda & arbeta iprojekt, såväl som projektets resultat, avslut och effekter. Stor vikt läggs vid hållbara ledningssystem, hållbara event, kvalitet och miljö och hållbar destinationsutveckling kopplat till agenda2030.

Period: 2024-04-01 - 2024-04-12

Ansök innan: 2024-03-24


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Sales and Marketing Communications, 15 yhp, Uppsala

Den studerande ska kunna bemöta kunder både i tal och skrift på ett affärsmässigt och förtroendeingivande sätt som leder till långsiktiga kundrelationer och säljavslut. Syftet är att ha kunskaper, färdigheter och kompetens inom säljteknik, kundkommunikation via olika försäljningskanaler.

Period: 2023-06-05 - 2023-06-23

Ansök innan: 2023-05-29


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Tourism e-commerce and content marketing, 15 yhp, Uppsala

Den studerande ska få kunskaper i att bygga varumärke och sälja resedestinationer via kommunikation i sociala medier, hemsida och e-postmarknadsföring. Syftet med kursen är att ge den studerande färdigheter att sköta content marketing via sociala medier, hemsida och e-post. Att planera och paketera säljerbjudanden och göra digitala kampanjer. Att läsa av data från digitala kanaler för att planera säljkommunikationen.

Period: 2023-08-14 - 2023-09-01

Ansök innan: 2023-08-07


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Utbildningssida för TRAC Turism- och Resekonsult

Betongingenjör

Betongkunskap fördjupning, 40 yhp

Du får fördjupade kunskaper och färdigheter för att hantera fabriksbetong, betongelementtillverkning och platsgjutning. Du lär dig även att planera gjutningar samt att planera och genomföra kontroller av betong. Kursen ger dig färdigheter i att tillämpa relevanta standarder, du lär dig mer om nedbrytningsmekanismer och beständighet på betongkonstruktioner. Du får också kunskap om tillståndsbedömning och krav och användningsområden för sprutbetong och injekteringsbruk samt färdigheter i att utföra beräkningar om formtryck, mognadsgrad och liknande.

Period: 2023-08-21 - 2023-10-13

Ansök innan: 2023-08-14


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Drift och underhåll – betong, 30 yhp

Här lär du dig om fortlöpande underhåll av byggnader och konstruktioner med betong samt att identifiera åtgärdsbehov och att komma med åtgärdsförslag på betongreparationer. Du får undersöka betongens nedbrytning och hur betongen kan skötas ur ett drift- och underhållsperspektiv. Du lär dig även hur en betongkonstruktion bör utformas för lång livslängd och effektivt underhåll. I kursen ingår även ett moment om tillsyn.

Period: 2023-10-16 - 2023-11-24

Ansök innan: 2023-10-10


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Entreprenadjuridik, 20 yhp

Under kursen går vi igenom avtalsrättens grunder och grundläggande entreprenadjuridik med byggbranschens standardavtal för material, projektering och utförande. Du lär dig också om AMA-systemet och får förståelse för uppbyggnaden av en beskrivning och mängdförteckning. Du kommer att få insikt i byggbranschens standardavtal för material, projektering, utförande och ÄTA (Ändringar, Tillägg och Avgående).

Period: 2023-11-27 - 2023-12-22

Ansök innan: 2023-11-21


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Arbetsledning, 20 yhp

I din framtida yrkesroll kommer du med stor sannolikhet att inneha någon form av ansvarsposition. Här får du förståelse för vad ledarrollen innebär och hur du leder arbetet i den komplexa miljö det kan innebära att vara entreprenör i ett stort projekt med beställare, underentreprenörer, konsulter, myndigheter och andra inblandade. Du får lära dig om kommunikationsmetoder, relationer, organisationsteorier och hur du kan skapa ett bra “team” utifrån olika individers förutsättningar, bakgrund och egenskaper. Du kommer att lära dig modernt ledarskap med mångfaldsarbete och medmänskligt ledarskap och hur du skapar ett sunt arbetsklimat för dina medarbetare och hur ett inkluderande och tolerant klimat på arbetsplatsen är en framgångsfaktor.

Period: 2024-01-08 - 2024-02-02

Ansök innan: 2024-01-02


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Byggstyrning och kalkyl, 20 yhp

Kursen ger kunskaper och färdigheter i att beräkna och kalkylera uppdrag inom byggsektorn. Du beräknar betongåtgång från ritning/CAD, utvärderar toleranser, utför och verifiera mätningar och kontroller samt lär dig att använda IT-stöd som ett arbetsverktyg för beräkningar, dokumentation och kommunikation.

Period: 2024-02-05 - 2024-03-01

Ansök innan: 2024-01-30


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Utbildningssida för Betongingenjör

Drift- och underhållsingenjör infrastruktur

Lagar och regler inom anläggningsbranschen, 10 yhp

Här får du kunskaper om de standarder, föreskrifter, regler och avtal som finns i branschen. Detta leder till att du har vetskap om de dokument som ska ligga till grund för hela byggprocessen från idé till förvaltning. I denna kurs kommer du förstå skillnaden mellan föreskrifter, lagar, råd och regler och vilka som är ansvariga för dessa dokument.

Period: 2023-03-13 - 2023-03-24

Ansök innan: 2023-02-27


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Renovering, restaurering och risker, 30 yhp

I denna kurs lär du dig att arbeta med äldre byggnader och konstruktioner för att utveckla dem till ett modernt användningsområde samt att visa hur man skyddar och vårdar ett objekt med höga bevarandekrav. Du lär dig att förstå arkitektur, konstruktion och materialval från olika tidsepoker samt hur detta speglar samhället för sin tid med avseende på autenticitet, representation och kvalitet.

Period: 2023-03-27 - 2023-05-05

Ansök innan: 2023-03-13


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Skadeutredning, 30 yhp

I denna kurs ska du kunna driva projekt med fokus på restaurering, renovering, transformation eller utveckling, där det befintliga objektets status är signifikant. Att hitta information, inventera och bedöma skick och objektets befintliga egenskaper är fokusområden. Systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning vid skadeinventeringar ingår också som en central del i kursen.

Period: 2023-08-05 - 2023-06-16

Ansök innan: 2023-04-24


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Tunnel- och bergteknik, 20 yhp

Du lär dig om olika tekniker för tunneldrivning, sprängning och tekniker kring infrastruktur under mark. I kursen ingår även utformning med avseende på säkerhet, dränering osv, samt hur tunnelbyggnad påverkar omkringliggande miljöer.

Period: 2023-08-14 - 2023-09-08

Ansök innan: 2023-08-01


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Utbildningssida för Drift- och underhållsingenjör infrastruktur

Instrument- och steriltekniker

Sterilisering, 40 yhp

Under kursen lär du dig hur man på ett säkert och korrekt sätt väljer
steriliseringsmetod och förpackningsmaterial, handhar medicinteknisk
utrustning inom sjuk- och dentalvård samt genomför tester och kontroller i enlighet med
gällande standarder och lagar. Du får djup kunskap om steriliseringsprocessen, produktfrisläppning och tester och kontroller som styr detta arbete. Vi går igenom olika förpackningsmaterial och förslutningsmetoder som säkrar en säker sterilhantering av
godset i sterilförråd eller under distribution.

Period: 2023-02-27 - 2023-04-21

Ansök innan: 2023-02-20


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Kvalitetsledningssystem, 40 yhp

Under kursen lär du dig att utveckla och övervaka kvalitetssäkringssystemet på
sterilenheten samt att delta praktiskt i uppbyggnad av metoder och rutiner, baserat på lagar och standarder. Kursen berör också ämnen som byggvetenskap och flöden, arbetsmiljö, skyddsutrustning och ergonomi.

Period: 2023-08-28 - 2023-10-20

Ansök innan: 2023-08-21


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Lärande i arbete 1 (LIA) – Operationavdelning och dentalklinik, 20 yhp

Period: 2023-05-29 - 2023-06-23

Ansök innan: 2023-05-22


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Lärande i arbete 2 (LIA) – Sterilteknisk enhet, 85 yhp

Period: 2022-10-17 - 2023-10-17

Ansök innan: 2023-04-17


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Examensarbete, 15 yhp

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna. Kursen syfte är att ge den studerande möjligheten att behandla innehållet i ett arbetsområde inom sterilteknik med anknytning till någon eller några av kurserna i utbildningen. Det valda området ska ge den studerande inblickar i vägar till vidare lärande och professionell utveckling.

Period: 2023-02-20 - 2023-12-22

Ansök innan: 2023-02-15


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Utbildningssida för Instrument- och steriltekniker

Vindkraftstekniker

Elnätsautomation - Smarta Elnät och digital kommunikation, 20 yhp

Kursens syfte är att utveckla den studerandes övergripande kunskaper om elektriska kraftsystem så som de fungerar idag samt hur dessa kan optimeras. Vi lär oss hur dagens elnät måste fungera tillsammans det mer flexibla smarta elnätet och den teknikutveckling som ska leda fram till nästa generations elnät. Kursen syftar också till att utveckla den studerandes färdighet att identifiera och förstå de överföringsprotokoll och standarder som används för kommunikationen i elkraftanläggningar.

Period: 2023-03-20 - 2023-04-14

Ansök innan: 2023-03-06


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Transformatorer, reaktorer, reläskydd och IED, 20 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska kunna analysera och utvärdera funktionen hos reläskydd och IED samt transformatorer, reaktorer och kondensatorer. Den studerande ska ha kunskaper om hjälpsystemen för avbrottsfri kraftförsörjning samt ges övning i att läsa schema och instruktioner för installation och idrifttagning samt till- och frånslag

Period: 2023-04-17 - 2023-05-12

Ansök innan: 2023-04-03


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Hydraulik och hållbart mekaniskt underhåll, 20 yhp

Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper om hydraulik, mekanik samt mekaniskt underhåll. De studerande skall ges färdighet att med hjälp av hydraulikschema, underhållsrutiner och driftsförhållande utföra service och löpande underhåll på mekaniska och hydrauliska komponenter i vindkraftsanläggningar.

Period: 2023-08-14 - 2023-09-08

Ansök innan: 2023-07-31


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Övervakning, service och underhåll av vindkraftsanläggningar, 35 yhp

Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper om underhållsrutiner och strategier samt färdigheter och kompetenser att utföra service och löpande underhåll i vindkraftsanläggningar.

Period: 2023-05-15 - 2023-06-30

Ansök innan: 2023-05-01


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Utbildningssida för Vindkraftstekniker

Elnätsspecialist inom reläskydd

Provning, underhållsprovning och idrifttagning, 20 yhp

Under kursen lär du dig att utföra provning och idrifttagning av system där reläskydd och IED:er (Intelligent Electronic Device) ingår. Kursen berör också ämnen som anläggningskontroll, kontrollmetoder av värden, utlösningsvillkor samt funktion. Du lär dig också programmering och felsökning av olika typer av reläskydd och IED:er efter gällande säkerhet och standard.

Period: 2023-03-13 - 2023-04-07

Ansök innan: 2023-02-27


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Utbildningssida för Elnätsspecialist inom reläskydd

Intresserad?

Skicka ett mejl till antagningyh@ya.se så hjälper vi dig till rätta!

Antagningyh@ya.se