Mina studier

Enstaka kurser

Enstaka kurser är en möjlighet för dig att delta i utvalda yrkeshögskolekurser.

Antagningskraven till respektive utbildning varierar något. Hör av dig till oss vid intresse så hjälper vi dig med behörighetsfrågan.

 

AKTUELLA KURSER

Affärsutvecklare Besöksnäring

Affärsjuridik, 20 yhp, Åre

Kursen syftar till att ge dig kunskaper om lagar som reglerar besöksnäringen och marknadsföring och försäljning av tjänster. Målet med kursen är att ge dig kunskap om rådande juridiska ramar och bestämmelser för vanliga scenarier avseende verksamheter och organisationer inom besöksnäring och reseproduktion.

Period: 2023-08-14 - 2023-09-08

Ansök innan: 2023-08-10


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Business English & Cross Cultural Communication, 20 yhp, Åre

Kunskaper och färdigheter i affärsengelska krävs för att hantera internationella relationer och internationella marknader. Kursens syfte är att du ska bli bekväm med att använda engelska för att kommunicera kring affärsutvecklingsbegrepp och besöksnäringsterminologi såväl muntligt som skriftligt. Målet är att du ska kunna kommunicera med engelsk terminologi från besöksnäringen samt kunna översätta paketerade arrangemang till engelska versioner.

Period: 2023-11-20 - 2023-12-15

Ansök innan: 2023-11-16


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Marknadsföring och försäljning, 25 yhp, Höga Kusten

Kursen ger dig specialiserad kunskap, färdigheter och kompetenser för att förstå och hantera företagets verksamhet utifrån ett varumärkes- och affärsperspektiv. Kursens syfte är också att skapa en förståelse för säljrollens betydelse för verksamhetens resultat. Målet med kursen är att du ska få kunskap i praktisk marknadsföring kopplat till turism och besöksnäring samt försäljning, eftermarknad och service. Kursens struktur och ordning följer en planerings- och genomförandeprocess, som skapar värde för kunden och lönsamhet i affären.

Period: 2023-08-21 - 2023-09-22

Ansök innan: 2023-08-14


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Digital strategi och analys, 30 yhp, Höga Kusten

Syftet med kursen är att du ska kunna planera och utveckla med hjälp av olika digitala verktyg samt kunna skapa och driva en digital strategi. Du lär dig om digitala medier, dels som analyskälla men också som medel för kundkommunikation och interaktion. Efter avslutad kurs ska du kunna utveckla och genomföra en digital utvecklingsplan.

Period: 2023-12-04 - 2024-01-26

Ansök innan: 2023-11-28


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Business English & Cross Cultural Communication, 20 yhp, Höga Kusten

Kunskaper och färdigheter i affärsengelska krävs för att hantera internationella relationer och internationella marknader. Kursens syfte är att du ska bli bekväm med att använda engelska för att kommunicera kring affärsutvecklingsbegrepp och besöksnäringsterminologi såväl muntligt som skriftligt. Målet är att du ska kunna kommunicera med engelsk terminologi från besöksnäringen samt kunna översätta paketerade arrangemang till engelska versioner.

Period: 2024-01-29 - 2024-02-23

Ansök innan: 2024-01-22


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Hållbar utveckling, 20 yhp, Höga Kusten

Kursens syfte är att med utgångspunkt i hållbar utveckling ska du kunna åstadkomma eller vidareutveckla attraktiva affärer, verksamheter och destinationer samt engagera andra i hållbarhetsfrågor i din yrkesroll. Målet med kursen är att ge dig kunskap, färdigheter och kompetenser för att kunna identifiera, undersöka och analysera en verksamhets/organisations/destinations hållbarhetsarbete och kunna ta fram relevanta förslag för åtgärder och utveckling av praktiskt hållbarhetsarbete.

Period: 2024-02-26 - 2024-03-22

Ansök innan: 2024-02-19


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Produktutveckling och paketering, 25 yhp, Höga Kusten

Syften med kursen är att du ska kunna utveckla tjänster och produkter inom ramen för en verksamhet eller i nätverk och paketera dessa mot givna marknadssegment, nationellt eller internationellt. Målet är att du ska ha kunskap kring tjänster och produkter, deras kärnvärde och merförsäljning. Vidare ska du ha färdighet att paketera en tjänst på olika sätt, baserat på målgrupp och i samråd med ett nätverk av aktörer. Du ska kunna tänka hela vägen från enkel planering och infrastruktur till leverans och uppföljning.

Period: 2024-03-25 - 2024-04-26

Ansök innan: 2024-03-18


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Affärsutveckling, 20 yhp, Höga Kusten

Kursen behandlar hur du utifrån givna resurser, affärsidé och behovsbild tar fram förslag på och leder utvecklingsinsatser för att främja en hållbar besöksnäring på en destination eller anläggning. Målet är att du ska ha kunskap och färdighet att utveckla och genomföra hållbara koncept som gagnar besökaren men även är lönsamt för företaget eller destinationen. Detta baserat på analysmaterial och tillgänglighet i verksamheten.

Period: 2024-04-29 - 2024-05-24

Ansök innan: 2024-04-22


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Affärsjuridik, 20 yhp, Höga Kusten

Kursen syftar till att ge dig kunskaper om lagar som reglerar besöksnäringen och marknadsföring och försäljning av tjänster. Målet med kursen är att ge dig kunskap om rådande juridiska ramar och bestämmelser för vanliga scenarier avseende verksamheter och organisationer inom besöksnäring och reseproduktion.

Period: 2024-05-27 - 2024-06-21

Ansök innan: 2024-05-20


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Utbildningssida för Affärsutvecklare Besöksnäring

Hotel Supervisor

Strategiskt hållbarhetsarbete, 15 yhp, (Heltid 100%)

Kursen ger dig insikt i olika system för att mäta och utvärdera en verksamhets prestation och påverkan genom certifieringar samt standardiserings- och rapporteringsverktyg för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Du lär dig att identifiera, analysera och hantera den påverkan som turismen och en rörelse har på sina intressenter. Vi går igenom hur du med strategiska val ska kunna hantera konsekvenser på ett konstruktivt sätt och i linje med de tillgängliga teorierna och analysmodellerna samt införa relevanta åtgärder och praktiskt hållbarhetsarbete.

Period: 2023-05-29 - 2023-06-16

Ansök innan: 2023-06-09


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Utbildningssida för Hotel Supervisor

Hållbar Produktionsutveckling Industri 4.0 distans

Produktionsutveckling mot industri 4.0, 45 yhp, Örnsköldsvik

Period: 2023-08-14 - 2023-10-13

Ansök innan: 2023-07-15


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Utbildningssida för Hållbar Produktionsutveckling Industri 4.0 distans

Träbyggnadsprojektör hållbart byggande

Byggstyrning och kalkyl

Under kursen lär du dig att beräkna och kalkylera uppdrag inom byggsektorn i allmänhet och träbyggnad i synnerhet. Du får insikt i de ekonomiska parametrar som styr olika tillverknings- och produktionsmetoder och lär dig att skapa grundläggande ekonomiska kalkyler för projekt inom industriell och traditionell träbyggnad.

Period: 2024-01-22 - 2024-02-09

Ansök innan: 2024-01-05


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Entreprenadjuridik

Under kursen lär du dig grunderna i avtalsrätt, standardavtal och entreprenadjuridik samt AB, ABT och AMT. Du får förståelse för byggbranschens standardavtal för material, projektering och utförande samt kunskap om branschspecifika termer och begrepp. Du lär dig om uppbyggnaden av en teknisk beskrivning, mät- och ersättningsregler samt struktur i AMA-systemet.

Period: 2024-02-12 - 2024-03-01

Ansök innan: 2024-01-26


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Projektledning och ledarskap

Under den här kursen lär du dig grundläggande principer för modernt ledarskap. Vi går igenom delar som projektstyrning, organisationsformer, planering, genomförande, leverans och uppföljning. Kursen berör också ämnen som kommunikation, gruppdynamik och interkulturella relationer.

Period: 2023-10-30 - 2023-11-24

Ansök innan: 2023-10-13


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Konstruktion för Industriell träbyggnad

Kursen ger dig kunskaper för att kunna konstruera för modernt och effektivt industriellt träbyggande. Vi går också igenom grundläggande tillverkning och träproduktion, användningsområden för träbaserade byggmaterial och komponenter samt metoder och byggsystem för flervåningsbyggnader som används idag. Du lär dig också om hur funktionskrav och ekonomi påverkar val av material, byggtekniska lösningar och produktionsmetoder.

Period: 2023-11-27 - 2024-01-19

Ansök innan: 2023-11-10


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Utbildningssida för Träbyggnadsprojektör hållbart byggande

TRAC Turism- och Resekonsult

Tourism e-commerce and content marketing, 15 yhp, Uppsala

Period: 2023-08-14 - 2023-09-01

Ansök innan: 2023-08-07


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Reseproduktion och paketering, 25 yhp, Uppsala

Period: 2023-10-23 - 2023-11-24

Ansök innan: 2023-10-16


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Service- och Travel Management, 15 yhp, Uppsala

Period: 2023-11-06 - 2023-11-24

Ansök innan: 2023-10-23


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Affärsekonomi, 10 yhp, Uppsala

Period: 2023-11-27 - 2023-12-08

Ansök innan: 2023-11-20


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Prissättning och Revenue management, 10 yhp, Uppsala

Period: 2023-12-11 - 2023-12-22

Ansök innan: 2023-12-04


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Projektledning och Event Management, 10 yhp, Uppsala

Period: 2024-01-08 - 2024-01-19

Ansök innan: 2023-12-25


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Utbildningssida för TRAC Turism- och Resekonsult

Betongingenjör

Betongkunskap fördjupning, 40 yhp

Period: 2023-08-21 - 2023-10-13

Ansök innan: 2023-08-14


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Drift och underhåll – betong, 30 yhp

Period: 2023-10-16 - 2023-11-24

Ansök innan: 2023-10-10


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Entreprenadjuridik, 20 yhp

Under kursen går vi igenom avtalsrättens grunder och grundläggande entreprenadjuridik med byggbranschens standardavtal för material, projektering och utförande. Du lär dig också om AMA-systemet och får förståelse för uppbyggnaden av en beskrivning och mängdförteckning. Du kommer att få insikt i byggbranschens standardavtal för material, projektering, utförande och ÄTA (Ändringar, Tillägg och Avgående).

Period: 2023-11-27 - 2023-12-22

Ansök innan: 2023-11-21


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Arbetsledning, 20 yhp

I din framtida yrkesroll kommer du med stor sannolikhet att inneha någon form av ansvarsposition. Här får du förståelse för vad ledarrollen innebär och hur du leder arbetet i den komplexa miljö det kan innebära att vara entreprenör i ett stort projekt med beställare, underentreprenörer, konsulter, myndigheter och andra inblandade. Du får lära dig om kommunikationsmetoder, relationer, organisationsteorier och hur du kan skapa ett bra “team” utifrån olika individers förutsättningar, bakgrund och egenskaper. Du kommer att lära dig modernt ledarskap med mångfaldsarbete och medmänskligt ledarskap och hur du skapar ett sunt arbetsklimat för dina medarbetare och hur ett inkluderande och tolerant klimat på arbetsplatsen är en framgångsfaktor.

Period: 2024-01-08 - 2024-02-02

Ansök innan: 2024-01-02


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Byggstyrning och kalkyl, 20 yhp

Kursen ger kunskaper och färdigheter i att beräkna och kalkylera uppdrag inom byggsektorn. Du beräknar betongåtgång från ritning/CAD, utvärderar toleranser, utför och verifiera mätningar och kontroller samt lär dig att använda IT-stöd som ett arbetsverktyg för beräkningar, dokumentation och kommunikation.

Period: 2024-02-05 - 2024-03-01

Ansök innan: 2024-01-30


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Utbildningssida för Betongingenjör

Drift- och underhållsingenjör infrastruktur

Tunnel- och bergteknik, 20 yhp

Du lär dig om olika tekniker för tunneldrivning, sprängning och tekniker kring infrastruktur under mark. I kursen ingår även utformning med avseende på säkerhet, dränering osv, samt hur tunnelbyggnad påverkar omkringliggande miljöer.

Period: 2023-08-14 - 2023-09-08

Ansök innan: 2023-08-01


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Utbildningssida för Drift- och underhållsingenjör infrastruktur

Instrument- och steriltekniker

Kvalitetsledningssystem, 40 yhp

Under kursen lär du dig att utveckla och övervaka kvalitetssäkringssystemet på
sterilenheten samt att delta praktiskt i uppbyggnad av metoder och rutiner, baserat på lagar och standarder. Kursen berör också ämnen som byggvetenskap och flöden, arbetsmiljö, skyddsutrustning och ergonomi.

Period: 2023-08-28 - 2023-10-20

Ansök innan: 2023-08-21


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Utbildningssida för Instrument- och steriltekniker

Vindkraftstekniker

Hydraulik och hållbart mekaniskt underhåll, 20 yhp

Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper om hydraulik, mekanik samt mekaniskt underhåll. De studerande skall ges färdighet att med hjälp av hydraulikschema, underhållsrutiner och driftsförhållande utföra service och löpande underhåll på mekaniska och hydrauliska komponenter i vindkraftsanläggningar.

Period: 2023-08-14 - 2023-09-08

Ansök innan: 2023-07-31


KONTAKTA OSS FÖR ANMÄLAN
Utbildningssida för Vindkraftstekniker

Intresserad?

Skicka ett mejl till antagningyh@ya.se så hjälper vi dig till rätta!

Antagningyh@ya.se