Inlägg av Pantea Guogardi

Nu startar vi fastighetsutbildningar i landet

På uppdrag av Arbetsförmedlingen startar vi nu fastighetsutbildningar i landet. De 3 olika utbildningsinriktningarna, fastighetsvärd, fastighetsskötare och fastighetstekniker, ger kunskaper om bland annat byggnader, tekniska anläggningar, dokumentation, service, drift, underhåll och arbete i närhet med kunder och boende. Utbildningen är på ca 40 veckor, teori och praktik varvat, följt av en arbetsplatsförlagd utbildningsperiod. Exempel på […]