Information om Corona-viruset

Mina studier

Arbetsmarknadsutbildning

Mätningstekniker

Arbetsmarknadsutbildning

Längd

30-34 veckor

Studieform

Fysisk

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum

Ladda ned produktblad
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

 

Jobba både självständigt och med byggprojekt – noga planerat.

 

Du ingår i projektets arbetslag och har nära samarbete med kollegor. Som produktionsutsättare jobbar du t.ex. med broar, VA och vägbyggnad. Denna typ av arbete kräver att du har en god förståelse för hur en byggarbetsplats fungerar, i vilken ordning saker och ting skall göras och vad som kräver millimeter, centimeter och decimeter anpassning.

 

Du kan även jobba med uppdatering av stomnät, kartor och fastigheter, mark- och anläggningsjobb, husutsättning, byggverksamhet, projekteringsmätning och inmätningar etc. av kommunala Va-nät.

 

 

Utbildningen passar dig som:

 

 

 • Har ett engagemang för att lära dig yrket
 • Har klarat gymnasiets matematik till andra/tredje nivån (B/2/C)
 • Har datorvana
 • Har god fysik för att arbeta ute och bära utrustning
 • Kan läsa, skriva och tala god svenska
 • Är bra på att samarbeta
 • Kan planera och organisera
 • Kan tillgodogöra dig engelsk text

 

 

 

Utbildningens innehåll:

 

Förberedande utbildning 2 – 4 veckor

 

Bedömning av deltagarens möjligheter att klara utbildningen. Under den förberedande utbildningen genomförs en nivåbedömning av kunskaper i svenska, matematik, datakunskaper, praktiskt handlag, social kompetens, serviceanda, attityd, motivation, fysik m.m. Godkänt betyg från gymnasieskolans kurs i matematik B eller motsvarande kunskaper krävs för att få gå utbildningen.

 

 

Yrkesutbildningen ca 20 veckor

 

 • Data
 • Matematik
 • Geodesi, teoretisk och praktisk färdighet
 • Fastighetsteknik
 • Byggteknik
 • Miljö och Jämställdhet

 

Arbetsplatslärande utbildning 8 veckor

 

Den arbetsplatsförlagda utbildningen sker i första hand hos företag med rekryteringsbehov. Efter genomförd yrkesutbildning sker den arbetsplatsförlagda delen med syfte att ge färdigheter i handhavande av moderna instrument och fältdatorer.

 

 

Efter genomförd utbildning har du följande kunskaper:

 

 

 • Kunna utföra grundprojektering av en byggnad, såväl ritningsmässigt som utsättningsmässigt.
 • Kunna medverka vid vägprojektering, utsättningsmässigt samt beräkningsmässigt.
 • Ha grundläggande kunskaper inom byggnadsmateriallära och byggteknik för såväl nybyggnad som fastighetsvärderingar.
 • Kunna utföra mätningsarbeten vid större kommunala exploateringsområden.
 • Kunna förstå byggprocessens alla faser.
 • Kunna förstå och omsätta bygg och anläggnings AMA i praktiken.

 

 

Här får du jobb

 

 • Kommuner
 • Landsting
 • Elkraftbolag
 • Byggföretag
 • Husföretag med flera

 

 • Kurs i matematik B eller motsvarande kunskaper
 • Godkänd Sfi
 • Bedömts som lämplig i den förberedande utbildningen
Beskrivning

 

Jobba både självständigt och med byggprojekt – noga planerat.

 

Du ingår i projektets arbetslag och har nära samarbete med kollegor. Som produktionsutsättare jobbar du t.ex. med broar, VA och vägbyggnad. Denna typ av arbete kräver att du har en god förståelse för hur en byggarbetsplats fungerar, i vilken ordning saker och ting skall göras och vad som kräver millimeter, centimeter och decimeter anpassning.

 

Du kan även jobba med uppdatering av stomnät, kartor och fastigheter, mark- och anläggningsjobb, husutsättning, byggverksamhet, projekteringsmätning och inmätningar etc. av kommunala Va-nät.

 

 

Utbildningen passar dig som:

 

 

 • Har ett engagemang för att lära dig yrket
 • Har klarat gymnasiets matematik till andra/tredje nivån (B/2/C)
 • Har datorvana
 • Har god fysik för att arbeta ute och bära utrustning
 • Kan läsa, skriva och tala god svenska
 • Är bra på att samarbeta
 • Kan planera och organisera
 • Kan tillgodogöra dig engelsk text

 

 

 

Innehåll

Utbildningens innehåll:

 

Förberedande utbildning 2 – 4 veckor

 

Bedömning av deltagarens möjligheter att klara utbildningen. Under den förberedande utbildningen genomförs en nivåbedömning av kunskaper i svenska, matematik, datakunskaper, praktiskt handlag, social kompetens, serviceanda, attityd, motivation, fysik m.m. Godkänt betyg från gymnasieskolans kurs i matematik B eller motsvarande kunskaper krävs för att få gå utbildningen.

 

 

Yrkesutbildningen ca 20 veckor

 

 • Data
 • Matematik
 • Geodesi, teoretisk och praktisk färdighet
 • Fastighetsteknik
 • Byggteknik
 • Miljö och Jämställdhet

 

Arbetsplatslärande utbildning 8 veckor

 

Den arbetsplatsförlagda utbildningen sker i första hand hos företag med rekryteringsbehov. Efter genomförd yrkesutbildning sker den arbetsplatsförlagda delen med syfte att ge färdigheter i handhavande av moderna instrument och fältdatorer.

 

 

Efter genomförd utbildning har du följande kunskaper:

 

 

 • Kunna utföra grundprojektering av en byggnad, såväl ritningsmässigt som utsättningsmässigt.
 • Kunna medverka vid vägprojektering, utsättningsmässigt samt beräkningsmässigt.
 • Ha grundläggande kunskaper inom byggnadsmateriallära och byggteknik för såväl nybyggnad som fastighetsvärderingar.
 • Kunna utföra mätningsarbeten vid större kommunala exploateringsområden.
 • Kunna förstå byggprocessens alla faser.
 • Kunna förstå och omsätta bygg och anläggnings AMA i praktiken.

 

 

Här får du jobb

 

 • Kommuner
 • Landsting
 • Elkraftbolag
 • Byggföretag
 • Husföretag med flera
Behörighet

 

 • Kurs i matematik B eller motsvarande kunskaper
 • Godkänd Sfi
 • Bedömts som lämplig i den förberedande utbildningen

Arbetsmarknads­utbildning

Ansöknings­process

Steg 1

Vem får gå en arbetsmarknads­utbildning?

För att gå en arbetsmarknads­utbildning behöver du vara arbets­sökande och inskriven på arbets­förmedlingen.

Steg 2

Kontakta arbetsförmedlingen

Kontakta arbetsförmedlingen         för att gå vidare. Det är en arbetsförmedlare som anmäler dig till utbildningen. Ladda gärna ned informationen om utbildningen du är intresserad av.

 

Ladda ned

Karriärvägar

#Mättekniker

#Utsättare

Se fler utbildningar i

Stockholm

Har du fler frågor?

 

Ansökan till denna utbildning sker via din arbets­förmedlare på arbets­förmedlingen.
Kontakta oss om du har fler frågor om själva utbildningen