Mina studier

Arbetsmarknadsutbildning

Isoleringsmontör i Gävle

Arbetsmarknadsutbildning

Längd

Ca 36 veckor

Studieform

Fysisk

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Infoträff:

Obligatorisk anmälan till studiebesök gör du till Conny på mejladressen: conny.olsson@ya.se


Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Obligatorisk anmälan till studiebesök

  • Gävle -mejla till Conny på mejladressen: conny.olsson@ya.se

 

Isoleringsmontörer behövs på våra byggarbetsplatser

Som isoleringsplåtslagare arbetar du på industriarbetsplatser med att isolera och plåtbekläda pannor, behållare och rörledningar med mera.

 

Mycket av arbetet består av att göra större beräkningar och plåtutbredningar. Detta kvalificerade hantverksyrke kräver goda kunskaper både teoretiskt och praktiskt. Det kommer vi att lära dig på utbildningen.

 

Du kan också arbeta med t ex att isolera kalla- och varma rör samt ventilationskanaler i kontorsbyggnader, industrier, sjukhus och bostäder eller andra byggnader.

Test och kartläggning

 

Rikttid 15 dagar

Utbildningen inleds med en testmodul, rikttid på 15 dagar, där deltagaren får möjlighet att pröva på och stämma av sina förutsättningar för yrket.

 

Orientering/basutbildning

 

Rikttid 40 dagar

Orientering/basutbildning är aktuell för deltagare som har intresse för yrket men det bedöms att deltagaren behöver lite längre tid att förberedas för den yrkesinriktade utbildningen.

 

Grundutbildning

 

Rikttid 36 veckor (inklusive APL)

Utbildningen ger deltagaren grundläggande kunskaper för att få arbete inom yrkesområdet som isoleringsmontör.
Utbildningstiden är individuell utifrån deltagarens förutsättningar och planering av vilka utbildningsmoduler som krävs för att nå utbildningsmålet.
Av dessa 36 veckor består 6-8 av yrkespraktik på ett isoleringsföretag. Efter de 36 veckorna får du gå som lärling i ett isoleringsföretag i cirka 1 år för att sen avlägga ett branschprov.

 

  • Körkort B
  • Grundskolekompetens
  • Bedömts som lämplig i testmodulen

 

Beskrivning

Obligatorisk anmälan till studiebesök

  • Gävle -mejla till Conny på mejladressen: conny.olsson@ya.se

 

Isoleringsmontörer behövs på våra byggarbetsplatser

Som isoleringsplåtslagare arbetar du på industriarbetsplatser med att isolera och plåtbekläda pannor, behållare och rörledningar med mera.

 

Mycket av arbetet består av att göra större beräkningar och plåtutbredningar. Detta kvalificerade hantverksyrke kräver goda kunskaper både teoretiskt och praktiskt. Det kommer vi att lära dig på utbildningen.

 

Du kan också arbeta med t ex att isolera kalla- och varma rör samt ventilationskanaler i kontorsbyggnader, industrier, sjukhus och bostäder eller andra byggnader.

Innehåll

Test och kartläggning

 

Rikttid 15 dagar

Utbildningen inleds med en testmodul, rikttid på 15 dagar, där deltagaren får möjlighet att pröva på och stämma av sina förutsättningar för yrket.

 

Orientering/basutbildning

 

Rikttid 40 dagar

Orientering/basutbildning är aktuell för deltagare som har intresse för yrket men det bedöms att deltagaren behöver lite längre tid att förberedas för den yrkesinriktade utbildningen.

 

Grundutbildning

 

Rikttid 36 veckor (inklusive APL)

Utbildningen ger deltagaren grundläggande kunskaper för att få arbete inom yrkesområdet som isoleringsmontör.
Utbildningstiden är individuell utifrån deltagarens förutsättningar och planering av vilka utbildningsmoduler som krävs för att nå utbildningsmålet.
Av dessa 36 veckor består 6-8 av yrkespraktik på ett isoleringsföretag. Efter de 36 veckorna får du gå som lärling i ett isoleringsföretag i cirka 1 år för att sen avlägga ett branschprov.

Behörighet

 

  • Körkort B
  • Grundskolekompetens
  • Bedömts som lämplig i testmodulen

 

Arbetsmarknads­utbildning

Ansöknings­process

Steg 1

Vem får gå en arbetsmarknads­utbildning?

För att gå en arbetsmarknads­utbildning behöver du vara arbets­sökande och inskriven på arbets­förmedlingen.

Steg 2

Kontakta arbetsförmedlingen

Kontakta arbetsförmedlingen         för att gå vidare. Det är en arbetsförmedlare som anmäler dig till utbildningen. Ladda gärna ned informationen om utbildningen du är intresserad av.

 

Ladda ned

Karriärvägar

#Isoleringplåtslagare

#VVS-isolerare

Se fler utbildningar i

Gävle

Har du fler frågor?

 

Ansökan till denna utbildning sker via din arbets­förmedlare på arbets­förmedlingen.
Kontakta oss om du har fler frågor om själva utbildningen