Arbetsmarknadsutbildning

GIS-tekniker i Stockholm

Arbetsmarknadsutbildning

Längd

ca 35 veckor

Studieform

Fysisk

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Ort

GIS är ett datorbaserat system avsett för insamling, lagring, bearbetning, analys och presentation av geografiskt relaterad information (lägesbunden information/rumslig information)

Ofta inkluderas även indata och operatörer i helhetsbegreppet ”GIS”

 

 

GIS-teknikerns arbetsuppgifter är att samla in, hantera och analysera samt lagra den ”geografiska informationen”, men också att presentera informationen på ett överskådligt och tillgängligt sätt.

 

GIS är en samling av:

 

 • Hårdvara
 • Mjukvara
 • Nätverk
 • Procedurer/Rutiner
 • Data
 • Operatörer

 

Typiska frågor som GIS och GIS tekniker kan svara och presentera är: 

 

 • Vad finns vid..
 • Var ligger..
 • Vad finns det för samband..
 • Vad händer om..
 • Vad har ändrats..

 

GIS-teknikern skapar möjligheter för andra att förstå den geografiska informationen.

Jobbet kan innehålla allt från att samla in, sammanställa och analysera data från olika källor till att presentera slutresultatet.

 

Utbildningen är modulindelad och beroende på dina förkunskaper och arbetsmarknadens behov, kan det vara aktuellt att deltagaren endast går någon eller några av modulerna.

Efter den förberedande utbildningen görs en individuell utbildningsplan för varje deltagare.

Innehåll:

 

 

 • Test och kartläggning 10 dgr
 • Basmodul – 20 dgr (individuellt)
 • GIS fördjupning – 20 dgr
 • Kartografi – 10 dgr
 • Vektor GIS – 20 dgr
 • Raster GIS – 20 dgr
 • Fotogrammetri och fjärranalys – 15 dgr
 • GPS och totalstationer – 10 dgr
 • Open source GIS – 10 dgr
 • Projektarbete – 20 dgr
 • APL – 40 dgr
Totalt 175 dgr/39 veckor
 •  God datavana

Stockholm

 

Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största stad. Här finns landets riksdag och regering. Stockholm är i det närmsta unik med sitt fantastiska läge, omgivet av vatten och natur. Här finns mycket – allt från Kungliga Djurgården, Skansen, Mosebacke och Slottet. Staden har över hundratals museer och sevärdheter att besöka. Stockholms skärgård har över 30 000 öar. En av de äldsta bevarande byggnaderna i Stockholms innerstad är Riddarholmskyrkan från slutet av 1200-talet.

Beskrivning

GIS är ett datorbaserat system avsett för insamling, lagring, bearbetning, analys och presentation av geografiskt relaterad information (lägesbunden information/rumslig information)

Ofta inkluderas även indata och operatörer i helhetsbegreppet ”GIS”

 

 

GIS-teknikerns arbetsuppgifter är att samla in, hantera och analysera samt lagra den ”geografiska informationen”, men också att presentera informationen på ett överskådligt och tillgängligt sätt.

 

GIS är en samling av:

 

 • Hårdvara
 • Mjukvara
 • Nätverk
 • Procedurer/Rutiner
 • Data
 • Operatörer

 

Typiska frågor som GIS och GIS tekniker kan svara och presentera är: 

 

 • Vad finns vid..
 • Var ligger..
 • Vad finns det för samband..
 • Vad händer om..
 • Vad har ändrats..

 

GIS-teknikern skapar möjligheter för andra att förstå den geografiska informationen.

Jobbet kan innehålla allt från att samla in, sammanställa och analysera data från olika källor till att presentera slutresultatet.

 

Utbildningen är modulindelad och beroende på dina förkunskaper och arbetsmarknadens behov, kan det vara aktuellt att deltagaren endast går någon eller några av modulerna.

Efter den förberedande utbildningen görs en individuell utbildningsplan för varje deltagare.

Innehåll

Innehåll:

 

 

 • Test och kartläggning 10 dgr
 • Basmodul – 20 dgr (individuellt)
 • GIS fördjupning – 20 dgr
 • Kartografi – 10 dgr
 • Vektor GIS – 20 dgr
 • Raster GIS – 20 dgr
 • Fotogrammetri och fjärranalys – 15 dgr
 • GPS och totalstationer – 10 dgr
 • Open source GIS – 10 dgr
 • Projektarbete – 20 dgr
 • APL – 40 dgr
Totalt 175 dgr/39 veckor
Behörighet
 •  God datavana

Arbetsmarknads­utbildning

Ansöknings­process

Steg 1

Vem får gå en arbetsmarknads­utbildning?

För att gå en arbetsmarknads­utbildning behöver du vara arbets­sökande och inskriven på arbets­förmedlingen.

Steg 2

Kontakta arbetsförmedlingen

Kontakta arbetsförmedlingen         för att gå vidare. Det är en arbetsförmedlare som anmäler dig till utbildningen. Ladda gärna ned informationen om utbildningen du är intresserad av.

 

Ladda ned

Har du fler frågor?

 

Ansökan till denna utbildning sker via din arbets­förmedlare på arbets­förmedlingen.
Kontakta oss om du har fler frågor om själva utbildningen

Stockholm

 

Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största stad. Här finns landets riksdag och regering. Stockholm är i det närmsta unik med sitt fantastiska läge, omgivet av vatten och natur. Här finns mycket – allt från Kungliga Djurgården, Skansen, Mosebacke och Slottet. Staden har över hundratals museer och sevärdheter att besöka. Stockholms skärgård har över 30 000 öar. En av de äldsta bevarande byggnaderna i Stockholms innerstad är Riddarholmskyrkan från slutet av 1200-talet.