Mina studier

Arbetsmarknadsutbildning

Fastighetsutbildning

Arbetsmarknadsutbildning

Längd

Ca 40 veckor

Studieform

Fysisk

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum

Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Obligatorisk anmälan till studiebesök

 • Gävle – mejla till Conny på mejladressen: conny.olsson@ya.se

 

Jobbet innebär att ge service till kund/hyresgäst, mindre reparationer, arbeta med utemiljö och besiktningar. Du behöver ha både tålamod och vara diplomatisk för att passa för yrket. Inom många fastighetsbolag, förvaltningsbolag, kommuner är ofta fastighetsskötsel en kombination av olika roller.

Fastighetsutbildning delas upp i två olika inriktningar som ger kunskaper om bland annat byggnader, tekniska anläggningar, dokumentation, service, drift, underhåll och arbete i närhet med kunder och boende.

 

 • Fastighetsvärd – du är fastighetsägarens ansikte på fältet.
 • Fastighetsskötare – ansvarar för inre och yttre skötsel.

 

Kombination av två yrkesroller

Inom många fastighetsbolag, förvaltningsbolag och kommuner är ofta yrkesrollen en blandning av det som tidigare var husvärdens, besiktningsmannens, fastighetsvärdens och fastighetsskötarens uppgifter.

 

Viktigast av allt

Den sociala kompetensen har ända från början varit den viktigaste biten. Man kan vara hur bra som helst på att  fixa spisar snabbt och enkelt, men den sociala kompetensen är ändå viktigast. Man måste kunna bemöta olika typer av människor.

 

Teori och praktik

Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) motsvarande cirka 30 % av den totala utbildningstiden. Under praktiken (APL) får deltagarna möjlighet att utveckla de teoretiska kunskaperna så att de blir omsatta till praktiska färdigheter och nya praktiska kunskaper.

 • YrkesAkademin levererar teoretisk utbildning.
 • Arbetsplatsen står för den praktiska utbildningen via APL/praktik.

Yrkesutbildningen föregås av en testmodul, rikttid på 1-4 veckor. I modulen ingår studiebesök, information om de olika yrkesinriktningarna, teoretiska och praktiska test som leder till en individuell utbildningsplan för de deltagare som går vidare till utbildningen. Den individuella utbildningsplanen sätt ihop utifrån utbildningens olika moduler och vald inriktning.

 

Yrkesutbildning – rikttid  cirka 40 veckor

Utbildningens två olika inriktningar, fastighetsvärd/-skötare,  ger kunskaper om uppbyggnad och funktion i energitekniska anläggningar, teknisk dokumentation, service, drift och underhåll samt arbete i närhet med kunder och boende. I utbildningen ingår Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) motsvarande cirka 30% av den totala utbildningstiden. Under praktiken (APL) får deltagarna möjlighet att utveckla de teoretiska kunskaperna så att de blir omsatta till praktiska färdigheter och nya praktiska kunskaper.

 

 • YrkesAkademin levererar teoretisk utbildning.
 • Arbetsplatsen står för den praktiska utbildningen via APL/praktik.

Olika moduler i utbildningen

Byggnad utvändigt och invändigt samt utemiljö, elsystem, kylsystem, luftbehandlingssystem, styr- och övervakningssystem, styr- och regler, VA-system, värmesystem, tele- och datasystem, transportanläggningar, miljö, säkerhet, företagsekonomi grund, fastighetsekonomi, affärsmannaskap, lagbunden juridik och branschregler, ledarskap/medarbetarskap, kommunikation/kundservice, fastigheter i samhället.

Utbildningen kan ha lokala variationer.

Bedömts som lämplig i den förberedande utbildningen.

Beskrivning

Obligatorisk anmälan till studiebesök

 • Gävle – mejla till Conny på mejladressen: conny.olsson@ya.se

 

Jobbet innebär att ge service till kund/hyresgäst, mindre reparationer, arbeta med utemiljö och besiktningar. Du behöver ha både tålamod och vara diplomatisk för att passa för yrket. Inom många fastighetsbolag, förvaltningsbolag, kommuner är ofta fastighetsskötsel en kombination av olika roller.

Fastighetsutbildning delas upp i två olika inriktningar som ger kunskaper om bland annat byggnader, tekniska anläggningar, dokumentation, service, drift, underhåll och arbete i närhet med kunder och boende.

 

 • Fastighetsvärd – du är fastighetsägarens ansikte på fältet.
 • Fastighetsskötare – ansvarar för inre och yttre skötsel.

 

Kombination av två yrkesroller

Inom många fastighetsbolag, förvaltningsbolag och kommuner är ofta yrkesrollen en blandning av det som tidigare var husvärdens, besiktningsmannens, fastighetsvärdens och fastighetsskötarens uppgifter.

 

Viktigast av allt

Den sociala kompetensen har ända från början varit den viktigaste biten. Man kan vara hur bra som helst på att  fixa spisar snabbt och enkelt, men den sociala kompetensen är ändå viktigast. Man måste kunna bemöta olika typer av människor.

 

Teori och praktik

Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) motsvarande cirka 30 % av den totala utbildningstiden. Under praktiken (APL) får deltagarna möjlighet att utveckla de teoretiska kunskaperna så att de blir omsatta till praktiska färdigheter och nya praktiska kunskaper.

 • YrkesAkademin levererar teoretisk utbildning.
 • Arbetsplatsen står för den praktiska utbildningen via APL/praktik.
Innehåll

Yrkesutbildningen föregås av en testmodul, rikttid på 1-4 veckor. I modulen ingår studiebesök, information om de olika yrkesinriktningarna, teoretiska och praktiska test som leder till en individuell utbildningsplan för de deltagare som går vidare till utbildningen. Den individuella utbildningsplanen sätt ihop utifrån utbildningens olika moduler och vald inriktning.

 

Yrkesutbildning – rikttid  cirka 40 veckor

Utbildningens två olika inriktningar, fastighetsvärd/-skötare,  ger kunskaper om uppbyggnad och funktion i energitekniska anläggningar, teknisk dokumentation, service, drift och underhåll samt arbete i närhet med kunder och boende. I utbildningen ingår Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) motsvarande cirka 30% av den totala utbildningstiden. Under praktiken (APL) får deltagarna möjlighet att utveckla de teoretiska kunskaperna så att de blir omsatta till praktiska färdigheter och nya praktiska kunskaper.

 

 • YrkesAkademin levererar teoretisk utbildning.
 • Arbetsplatsen står för den praktiska utbildningen via APL/praktik.

Olika moduler i utbildningen

Byggnad utvändigt och invändigt samt utemiljö, elsystem, kylsystem, luftbehandlingssystem, styr- och övervakningssystem, styr- och regler, VA-system, värmesystem, tele- och datasystem, transportanläggningar, miljö, säkerhet, företagsekonomi grund, fastighetsekonomi, affärsmannaskap, lagbunden juridik och branschregler, ledarskap/medarbetarskap, kommunikation/kundservice, fastigheter i samhället.

Utbildningen kan ha lokala variationer.

Behörighet

Bedömts som lämplig i den förberedande utbildningen.

Arbetsmarknads­utbildning

Ansöknings­process

Steg 1

Vem får gå en arbetsmarknads­utbildning?

För att gå en arbetsmarknads­utbildning behöver du vara arbets­sökande och inskriven på arbets­förmedlingen.

Steg 2

Kontakta arbetsförmedlingen

Kontakta arbetsförmedlingen         för att gå vidare. Det är en arbetsförmedlare som anmäler dig till utbildningen. Ladda gärna ned informationen om utbildningen du är intresserad av.

 

Ladda ned

Se fler utbildningar i

BorlängeGävleKarlstadLinköpingMalmöUppsalaÖstersund

Har du fler frågor?

Ansökan till denna utbildning sker via din arbets­förmedlare på arbets­förmedlingen.
Kontakta oss om du har fler frågor om själva utbildningen