Information om Corona-viruset

Mina studier

Arbetsmarknadsutbildning

Tornkranförare

Arbetsmarknadsutbildning

Längd

18 veckor

Studieform

Fysisk

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Som tornkransförare arbetar du med att lasta, lossa och hantera olika sorters gods på byggen.

Tunga lyft innebär alltid en säkerhetsrisk så arbetet ställer stora krav på dig som förare.

 

Du bör ha:

 

 • god koordination
 • stor ansvarskänsla
 • god koncentrationsförmåga
 • vara uppmärksam
 • inte vara höjdrädd

 

 

 

 

Innan själva yrkesutbildningen börjar går alla deltagare en 1 vecka lång förberedande utbildning/test och kartläggning.

 

Under denna vecka får deltagaren möjlighet att stämma av om man har dels de fysiska förutsättningarna som  krävs för yrket såsom smidighet, och även kognitiva förutsättningar som syn och höjdkänsla.

 

 

Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha kunskaper inom bland annat nedan:

 

 

 • Kunna utföra enklare reparationer, funktionskontroll, service och underhåll
 • Känna till grundläggande hydrostatiska system, funktion och åtgärder
 • Känna till besiktningskrav för maskinen och eventuella tillbehör
 • Ha kunskap om arbetsmetoder för säkra lyft
 • Ha kunskap om varningsskyltar och varningssignaler vid kranlyft
 • Kunna bedöma risker med olika slags gods avseendematerial och sammansättning

 

 

 

Utbildningsinnehållet följer Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) förordning

 

 

Förberedande utbildning/Test och kartläggning – rikttid 1 vecka

 

 

 • Yrkesbedömning och kunskapsanalys gällande förkunskaper
 • Test i svenska, matematik, trafikkunskap
 • Test i körförmåga med mera

 

Kursinnehåll Yrkesutbildning – rikttid 18 veckor

 

 

 • Bygghandlingar
 • Byggmaskiner och verktyg
 • Byggmaterial och yttre miljö
 • Byggprocessen
 • Byggteknik och beräkningar
 • Hälsa och säkerhet

 

 

I utbildningen ingår 12 veckor Arbetsplatsförlagt lärande, APL.

 

 • Bedömts som lämplig i testmodulen
Beskrivning

Som tornkransförare arbetar du med att lasta, lossa och hantera olika sorters gods på byggen.

Tunga lyft innebär alltid en säkerhetsrisk så arbetet ställer stora krav på dig som förare.

 

Du bör ha:

 

 • god koordination
 • stor ansvarskänsla
 • god koncentrationsförmåga
 • vara uppmärksam
 • inte vara höjdrädd

 

 

 

 

Innan själva yrkesutbildningen börjar går alla deltagare en 1 vecka lång förberedande utbildning/test och kartläggning.

 

Under denna vecka får deltagaren möjlighet att stämma av om man har dels de fysiska förutsättningarna som  krävs för yrket såsom smidighet, och även kognitiva förutsättningar som syn och höjdkänsla.

 

 

Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha kunskaper inom bland annat nedan:

 

 

 • Kunna utföra enklare reparationer, funktionskontroll, service och underhåll
 • Känna till grundläggande hydrostatiska system, funktion och åtgärder
 • Känna till besiktningskrav för maskinen och eventuella tillbehör
 • Ha kunskap om arbetsmetoder för säkra lyft
 • Ha kunskap om varningsskyltar och varningssignaler vid kranlyft
 • Kunna bedöma risker med olika slags gods avseendematerial och sammansättning

 

 

 

Utbildningsinnehållet följer Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) förordning

 

 

Innehåll

Förberedande utbildning/Test och kartläggning – rikttid 1 vecka

 

 

 • Yrkesbedömning och kunskapsanalys gällande förkunskaper
 • Test i svenska, matematik, trafikkunskap
 • Test i körförmåga med mera

 

Kursinnehåll Yrkesutbildning – rikttid 18 veckor

 

 

 • Bygghandlingar
 • Byggmaskiner och verktyg
 • Byggmaterial och yttre miljö
 • Byggprocessen
 • Byggteknik och beräkningar
 • Hälsa och säkerhet

 

 

I utbildningen ingår 12 veckor Arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Behörighet

 

 • Bedömts som lämplig i testmodulen

Arbetsmarknads­utbildning

Ansöknings­process

Steg 1

Vem får gå en arbetsmarknads­utbildning?

För att gå en arbetsmarknads­utbildning behöver du vara arbets­sökande och inskriven på arbets­förmedlingen.

Steg 2

Kontakta arbetsförmedlingen

Kontakta ARBETSFÖRMEDLINGEN         för att gå vidare. Det är en arbetsförmedlare som anmäler dig till utbildningen. Ladda gärna ned informationen om utbildningen du är intresserad av.

 

Ladda ned

Har du fler frågor?

 

Ansökan till denna utbildning sker via din arbets­förmedlare på arbets­förmedlingen.
Kontakta oss om du har fler frågor om själva utbildningen