Information om Corona-viruset

Mina studier

Arbetsledning och ledarskap

 

Vill ni lyfta ert ledarskap till nästa nivå? Vill du eller din personal få verktyg för att motivera, påverka och leda medarbetare till uppsatta mål?

 

Utbildningen pågår under tre dagar, först två efterföljande dagar och sedan ett uppföljningstillfälle, vilket ger dig möjlighet att använda verktygen på arbetsplatsen.

 

Nivå A riktar sig till dig som är ny som ledare eller är på väg att kliva in i rollen som ledare. Här får du de grundläggande verktygen för att motivera, påverka och leda medarbetare till uppsatta mål.

 

Nivå B riktar sig till som har några års erfarenhet av ledarskap och som vill lyfta ditt ledarskap till nästa nivå. Här får du fler verktyg för att ytterligare motivera, påverka och leda medarbetare.

 

Som ledare i besöksnäringen är det viktigt att kunna delegera uppgifter, hantera konflikter, följa upp genomförda uppgifter och ge konstruktiv feedback.

 

Under utbildningen tränas deltagarna i bland annat coachning, kommunikativt ledarskap, att leda möten, performance management och att skapa ett samverkande team.

 

Deltagaren får verktyg för att utveckla sin färdighet i arbetsledningens psykologi, ledarens roll och ansvar, samt om arbetsmiljö, arbetsrätt och säkerhet. Vidare ges den kunskap som krävs för att leda medarbetare mot verksamhetens mål och utveckling.

 

Kompetensmål

 

 1. Deltagaren har utvecklat en medvetenhet om sig själv som arbetsledare och om konstruktiv personalhante­ring inom hotell- och restaurangbranschen.
 2. Deltagaren skall kunna tillämpa ett effektivt, närva­rande ledarskap med fokus på kundnytta.
 3. Deltagaren ska ha kompetens att leda medarbetare mot ett gott värdskap på ett inkluderande sätt och låta detta bli ett mätbart mål som ses tydligt i det dagliga arbetet.

För att boka

 • NamnMejlTelefonnummer 

 

Kursen är kostnadsfri för deltagare i “En värld av möjligheter”.

Efter att du fyllt i formuläret ovan får du inom 7 dagar en bekräftelse via mejl.

Kursinnehåll

Arbetsledning och ledarskap

Nivå A.

 

Riktar sig till dig som är ny som ledare eller är på väg att kliva in i rollen som ledare. Här får du de grundläggande verktygen för att motivera, påverka och leda medarbetare till uppsatta mål.

 

Dag 1-2

 

 • Introduktion, agenda, förväntningar, personliga målsättningar
 • Vad innebär ledarskapet?
 • Ledarens ansvar, befogenheter och dilemman.
 • Coaching på grupp och individnivå
 • Att leda i vardagen – feedback och delegering
 • Samtalsstruktur – att skapa motiverade medarbetare
 • Gruppdiskussioner samt arbeten med fiktiva case och situationer från den egna verkligheten
 • Uppgift inför nästa tillfälle

 

Dag 3

 

 • Introduktion, agenda, förväntningar, personliga målsättningar
 • Uppföljning av hemuppgift – individuella och gemensamma lärdomar
 • Kommunikativt ledarskap – att möta olika medarbetare på olika sätt.
 • Att leda möten på ett effektivt och involverande sätt.
 • Min vardag som ledare – att planera tiden och att undvika stress.
 • Gruppdiskussioner samt arbeten med fiktiva case och situationer från den egna verkligheten
 • Avslutande summering med enklare form av målplan.

 

Nivå B.

 

Riktar sig till som har några års erfarenhet av ledarskap och som vill lyfta ditt ledarskap till nästa nivå. Här får du fler verktyg för att ytterligare motivera, påverka och leda medarbetare.

 

Dag 1-2

 

 • Introduktion, agenda, förväntningar, personliga målsättningar
 • Coaching på grupp och individnivå
 • Situationsanpassat ledarskap och att delegera på rätt nivå.
 • Performance Management – att arbeta med målsättningar och prestation
 • Att leda i vardagen genom feedback
 • Gruppdiskussioner samt arbeten med fiktiva case och situationer från den egna verkligheten
 • Uppgift inför nästa tillfälle
 • Genomföra medarbetarsamtal utifrån samtalsstruktur samt utvärdera lärdomar

 

Dag 3

 

 • Introduktion, agenda, förväntningar, personliga målsättningar
 • Uppföljning av hemuppgift – individuella och gemensamma lärdomar
 • Kommunikativt ledarskap och konflikthantering
 • Min vardag som ledare
 • Gruppdiskussioner samt arbeten med fiktiva case och situationer från den egna verkligheten
 • Avslutande summering med enklare form av målplan.

Denna utbildning riktar sig till företag i besöksnäringen och deras medarbetare som verkar i Småland, Öland och Gotland som medverkar i Hotell- och restaurangfackets projekt ”En värld av möjligheter”.

 

Är ert företag inte med i projektet och vill veta mera kontakta info.varldavmojligheter@hrf.net

 

Vid frågor

 

Matilda Runeson

matilda.runeson@ya.se

072 – 183 38 21