Information om Corona-viruset

Mina studier

Välkommen på YrkesAkademins öppet hus för vårterminen 2022!

Har du funderat på att läsa en utbildning på yrkeshögskolan? Passa på att träffa våra utbildningsledare, studerande och representanter från branschen.

Drift- och fastighetstekniker Uppsala

Som Drift- och fastighetstekniker är du en nyckelperson med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel. Du träffar mycket människor i arbetet och bör därför skapa goda relationer med fastighetsägare, hyresgäster och arbetskamrater. Du kommer också att samarbete med underentreprenörer och hantverkare.

Anslut här

 

Behandlingspedagog

Som behandlingspedagog har du en central roll i behandlingsarbetet runt klienter. Behandlingspedagogens kunskap kring vårdkedjans komplexitet skapar förutsättning för att ta hög grad av ansvar kring upprättande av genomförandeplaner, planering, genomförande och utvärdering av behandlingsinsatser.

Anslut här

 

 

Elnätsspecialist inom Ställverk- och transformatorteknik

Elbranschen har slagit larm om arbetskraftsbrist och behöver 2 600 nya ingenjörer och tekniker de närmaste åren. Denna utbildning leder därför till ett intressant och utvecklande arbete med goda karriärmöjligheter

Anslut här

TRAC Turism- och Resekonsult

Som turism- och resekonsult är du expert på hållbara resor, bokning och paketering av resetjänster. Du hjälper så väl privatkunder, affärsresekunder eller grupper att planera och boka sina upplevelser. Att arbeta med inkommande turism är en del av turism- och resekonsultens arbete.

Anslut här

 

Hotel Supervisor

Senaste åren har besöksnäringen ökat för varje år och när beläggningen på hotell- och konferensanläggningar är höga finns det alltid en stor efterfrågan för personal. För att möta den stora efterfrågan samt digitalisering, krishantering och hållbarhetsfrågor behöver kompetensen i branschen utvecklas, inte minst i de yrkesroller som har ansvar.

Anslut här

 

Arbetsledare Hållbar Grönyteförvaltning

Sveriges städer växer, så också utemiljön, som ska skötas och förvaltas på rätt sätt och till rätt pris. Du kan få vara med och leda det arbetet! Som arbetsledare inom utemiljö har du ansvar för att leda personal, hitta effektiva lösningar och styra ditt arbetslag mot högt uppsatta mål.

Anslut här

hero

Är du nyfiken på någon annan av våra utbildningar?

Håll utkik efter vårt andra öppet hus 12 oktober. Du kan föranmäla dig här!

Öppet Hus 12 oktober